divendres, 17 de gener del 2020

Consulta pública prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Aquests dies s'ha obert una consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris. 

El Reglament és de l'any 2015, és a dir, només té 4 anys i mig, i ja l'estem modificant?? Doncs sí. El de l'any 2015 es va fer ràpid i corrent i va quedar un nyap amb totes les qüestions que caldria haver inclòs. 

A més a més,  les dificultats d’execució del sistema selectiu i de manteniment dels requisits d’ingrés, que ha portat en els darrers tres anys a la revocació de més de 200 bombers voluntaris per diferents causes, i és per això que cal millorar el Reglament.  

El setembre del 2014 vaig fer unes al·legacions a l'esborrany de Reglament, però no les van tenir en compte. Enguany he tornat a presentar pràcticament les mateixes, que en resum vindria a ser:

- Ser agents de l'autoritat. 
- Mateix requisit d'accés que els bombers funcionaris.
- Per ser cap de parc, s'ha de ser caporal, sergent o oficial.
- Titulació del grup C per oficial, sergent o caporal.
- Afegir a les funcions dels caporals, sergents i oficials les tasques operatives d'inspecció i de comandament.
- El consell de bombers voluntaris ha de ser votat per tots els bombers voluntaris, i s'han de poder presentar tots els bombers voluntaris, no només els caps de parc.
- Que es contemplin i estiguin coberts per l'assegurança els accidents “in itenere” en trajecte a assistència a les pràctiques, assistència a cursos i per l'assistència a sinistres i serveis de rereguarda.


També com a novetat, he proposat:

- Tenir el permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permís equivalent d'acord amb la normativa aplicable, com a condició indispensable per ser bomber voluntari (sense cap termini, ja que ara tens 5 anys per tenir-lo).
- Fer les mateixes hores de formació que els bombers funcionaris en el curs de formació que es fa l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. (Els funcionaris fan 700h i els voluntaris 500h). 
- Tenir per reglament, delegats de prevenció, salut i seguretat, per poder estar dins el Comitè de Seguretat Laboral, i que els bombers voluntaris constin en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) del Departament d'Interior.
-Requisit per ser bomber voluntari: No tenir antecedents penals en violència de gènere i aportar certificat de delictes de naturalesa sexual (certificat negatiu conforme no n'han comès).
- Una vegada enllestit l'esborrany definitiu, el reglament hauria de ser votat i aprovat per tots els bombers voluntaris. 


A part de les meves propostes, he vist altres aportacions molt interessants, com per exemple: 

- Establir convenis amb administracions i empreses privades perquè un bomber pugui abstenir-se de la seva feina per descansar, en cas d'haver fer de bomber tota la nit. 
- Permetre als bombers voluntaris de la secció activa obtenir el CFGM de tècnic/a en emergències i protecció civil.
- Fer que els bombers voluntaris puguin participar en les convocatòries dels bombers funcionaris del Complement d'Acreditació de l'Estat Físic (CAEF) i que els aptes obtinguin una gratificació
- Promoure la presencia d'una plantilla complerta de bombers voluntaris als parcs de bombers funcionaris, però no per suplir mínims, sinó per millorar les dotacions. 

També hi ha un parell de propostes per deixar de ser bombers voluntaris i tenir un contracte laboral i passar a ser bombers a temps parcial o "bombers comunitaris", com els anomena la persona que ho proposa. Però això ja seria un debat molt més profund que implicaria una total reestructuració de l'actual model mixt.

Com a conclusió, celebro que el procés de redacció sigui per primera vegada, un procés totalment obert, transparent, participatiu i democràtic, però adverteixo que m'agradaria que això fos realment així i totes les propostes siguin estudiades i s'obri entre la DGPEI5 i les persones que les han presentat, un debat per poder exposar-la i defensar-les molt millor. I que una vegada hi hagi un esborrany, aquest sigui novament modificable i es puguin fer noves aportacions i canvis. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada