dimecres, 8 d’abril del 2015

Jornada de models de bombers a Europa

El passat 26 de març la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments organitzava a la seu del Departament d'Interior, a Barcelona, una jornada sobre els models de serveis de bombers a Europa.  

La finalitat era comparar diferents cossos europeus, on cada representant va descriure la seva estructura i dimensions dels serveis, els tipus de bombers, les formes d'accés per cada tipus, els horaris, la formació i pràctiques, les retribucions, els indicadors de qualitat de cobertura (fire cover), és a dir, en quan temps es compromet a fer arribar una dotació de bombers per afrontar un servei determinat, com ara incendi d'un edificis, etc.

Els cossos de bombers que van participar estan dins la F-E-U (Federation of the European Union Fire Officer Associations). Van parlar representants de bombers d’Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, França, Irlanda, Noruega, Suècia  i Txèquia, i també de la Generalitat de Catalunya.

Una dada que va destacar tothom va ser la diferència entre els anomenats Full Time Fire Figthter (bomber professional a temps complert, és a dir, que fan guàrdia les 24 hores) i els Part Time Fire Fighter (bomber a temps parcial –BTP-, que fan un màxim de 12h de guàrdia o són mobilitzats a demanda). En aquest darrer grup, alguns dels participants també incloïa els bombers voluntaris, i entre els bombers voluntaris, també es va diferència entre els cobraven una renumeració o compensació econòmica i els que treballaven completament de franc.

La principal diferència entre un BTP i un bomber voluntari, és que el BTP passa unes hores al parc, ja que està lligat a un contracte laboral i en canvi, els bombers voluntaris, no acostumen a fer guàrdies presencials i són activats quan se’ls necessita.

Algunes de les conclusions que jo faig d’aquestes jornades és que, s’ha de partir de la base que la història i evolució de cada país o territori i la seva pròpia cultura ha marcat de forma molt important i determinant el seu model. Així doncs hem de tenir clar que no hi ha una sola realitat a nivell d’Europa pel que fa als bombers.  

Tot i així, hi ha uns trets comuns, que s’està produint aquests darrers anys, com és la tendència de fusionar cossos municipals o locals cap a cossos comarcals o regionals i l’expansió dels bombers a temps parcials, com dues mesures d’estalvi econòmic. També cal dir que és en les grans ciutats urbanes on es concentren sobretot els bombers professionals i la resta, BTP o BBVV en àrees més petites o rurals.

També tots els cossos fan servir l’anomenat “Fire Cover” que són uns indicadors de qualitat de cobertura, per saber en quan temps es compromet a fer arribar una dotació de bombers per afrontar un servei determinat. Mitjançant aquests indicadors, els diferents cossos de bombers determinen en l’emplaçament d’un parc de bombers i el seu  personal, tant d’efectius com de tipus, per atendre una àrea geogràfica determinada.

Sobre els bombers voluntaris, ja he dit abans que la principal diferència és entre aquells que cobren i els que no reben cap diner. Hi ha països o territoris que no existeixen ja que segons els ponents, un bomber voluntari no pot garantir una resposta ràpida en tot moment. En aquells llocs on si existeixen, en canvi, debatien sobre aquesta premisa. Tot i així, allà on hi havia bombers voluntaris un tret comú era la problemàtica alhora d’incentivar-los.

Algunes coses que em van cridar l’atenció:

A Txèquia, majoritàriament el servei de bombers està cobert per bombers voluntaris que no cobren res, i allà no hi ha bomberes, tot són homes. A cada poble hi ha un parc de bombers voluntaris, excepte en llocs petits i rurals, on trobem una “vigilància d’incendis”, que són dos persones encarregades d’un petit vehicle per extingir qualsevol foc.  Cada cinc anys tots els bombers han de passar unes proves de formació i si no les passen, els fan fora.

A Finlàndia els requisits per ser bomber professional, BTP  i bomber voluntari són els mateixos. Els bombers són els encarregats també dels serveis sanitaris. Enlloc he pogut esbrinar el nombre de bombers voluntaris, ja que tot i existir, els engloben en el còmput dels BTP. 

A Noruega, no hi ha bombers voluntaris i un requisit per ser BTP és viure a 10 minuts del parc de bombers. Cada BTP té la seva pròpia portàtil tetra i en cas d’un servei molt important, responen si poden actuar o no. Hi ha convenis amb empreses perquè puguin “alliberar” els BTP si hi ha un servei molt important. Els bombers no fan serveis d’ambulancies, però si que s’encarreguen del salvament marítim. Existeix un carner de conduir específic per si vols ser bomber. Cada any fan proves de formació i si no les aproves, són expulsats.

A Suècia, els bombers professionals fan 2 anys de formació. Els bombers voluntaris tenen en el seu propi vehicle un “kit d’actuació”, amb extintors i equip ERA. A Suècia no hi ha obligatorietat de jubilació i la mitjana és als 67 anys.  

A Alemanya hi ha més d’un milió de bombers voluntaris i aquests tenen una pensió i l’empresa cobra una compensació quan el bomber ha deixat el seu lloc de treball per anar a un servei. Els bombers voluntaris fan guàrdies presencials de nit i els caps de setmana. Els bombers professionals estan molt especialitzats en rescats mèdics.

A Dinamarca molts ajuntaments tenen externalitzats els serveis de bombers, on una empresa privada es fa càrrec del servei. Cada Ajuntament organitza el seu propi cos o servei, establint les seves pròpies proves d’accés, requisits i formació. Els bombers es jubilen amb 65 anys

A Eslovènia, el 5% de la població són bombers voluntaris i allà cap bomber voluntari cobra res de res. Cada any han de passar unes proves d’aptitud física i cada dos anys unes d’específiques.

A Bèlgica, els bombers voluntaris no poden fer més de 24h de servei a la setmana i quan es jubilen tenen una compensació i també tenen avantatges en les mesures fiscals pel fet de ser bomber voluntari. Els bombers es jubilen entre els 62 i 65 anys o 40 anys de servei. 

A França, els bombers de Paris i Marsella són militars i el 75%  de tots els bombers francesos, són bombers voluntaris. En un servei si coincideixen bombers professionals, voluntaris i militars, mana sempre el de la zona, i si és zona de voluntaris, mana el comandament dels bombers voluntaris.

A Anglaterra només hi ha bombers professionals a les grans ciutats, a la resta són BTP. Només hi ha un sol parc de bombers voluntaris, el de Cambridgeshire, que es manté per tradició (és del 1884). Els BTP no van a serveis de matèries perilloses o rescats de persones.


A Irlanda no hi ha bombers voluntaris. El 90% Només 16 parcs tenen bombers les 24h. Els bombers es jubilen amb 55 anys, tot i que poden allargar-ho, si volen fins els 58 anys. 

I per acabar un gràfic:Cal felicitar a l’organització per aquesta fantàstica jornada que pot servir per agafar idees per repensar i reformular el model català, que al meu parer ja està completament obsolet, en molts aspectes, com fa mesos que comento per aquí. 

Ara esperem una jornada per acabar de definir el model català.