dimecres, 24 d’octubre del 2018

Llei Marc de bombers a Espanya

7.000 bombers de tot l'Estat es van manifestar a Madrid el passat 20 d’octubre per reclamar i avalar el Projecte de Llei que ha presentat al Congrés dels Diputats la formació política Podemos.

Què és aquest projecte de llei? És una reinvindicació històrica de la “Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales” on es vol establir uns criteris i un marc normatiu comú per a tot el territori espanyol, garantint una organització i funcionament homogeni per tots els bombers. Es vol també que els bombers hagin de ser funcionaris de carrera, i tinguin la consideració d'agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions. Una de les intencions és crear la Direcció General de Bombers, sota la dependència de la Subsecretaría de l'Interior i que existeixi una Comissió Estatal de Coordinació dels serveis de bombers. Es vol refermar que els municipis de més de 20.000 habitants hagin de comptar, com a mínim, amb un parc de bombers. En el projecte també es vol regular la mort en servei i la segona activitat. En definitiva, una Llei Marc que reguli els bombers a tota Espanya.

I què hi tenim a dir els bombers catalans, en aquesta llei? Primer cal precisar que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis de prevenció i extinció d'incendis, així doncs, una llei superior espanyola, podria deixar sense efecte algun article o contingut de l’actual llei catalana 5/1994, de 4 de maig, que regula els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Per tant, caldria estar a l’aguait sobre si ens podria afectar de manera negativa, sobretot pel que fa a l’actual model mixt de bombers professionals i bombers voluntaris. (Confesso que tampoc m’he mirat amb lupa i deteniment l’esborrany de llei i l’he comparat amb la normativa catalana, perquè, entre d’altres, crec que caldria l’assessorament d’algun jurista).

Sincerament, a aquestes alçades de la pel·lícula de les relacions entre Espanya i Catalunya, els bombers catalans hem de tenir clar, que cap solució vindrà d’Espanya. 

Recordo per exemple, que segons l’article 132 de l’Estatut d’Autonomia “correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil”. En base a aquest article, el govern de Catalunya va presentar l’any 2017 un recurs al Tribunal Constitucional contra diversos articles de la "Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil", impulsada pel govern espanyol, ja que plantejava dubtes sobre qui havia d’assumir les competències de coordinació de la Protecció Civil a Catalunya. Però el Tribunal Constitucional va rebutjar, per unanimitat, el recurs del Govern de la Generalitat i la sentència considera que l’Estat ha de coordinar tota la protecció civil, en tot moment, tant quan hi ha emergència, com quan es planifica o s’estableixen mesures preventives. Aquesta sentència és doncs un atac més a les competències de l’Estatut. 

I també vull remarcar que l'Estatut, no està desplegat del tot, ja que segons l’article 132,  correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de salvament marítim i en matèria de seguretat nuclear, i cap de les dues competències no s’ha traspassat, 12 anys després de la seva aprovació.

Així doncs, creieu que aquesta llei espanyola de bombers ens pot arribar a respectar?

Desitjo els millor pels bombers espanyols i aquesta llei que volen fer és una bona mesura per endreçar la seva situació legal i laboral ja que la fragmentació de cossos és una característica dels serveis d'extinció d'incendis a Espanya. Però a Catalunya hauríem de traçar el nostre propi cami. 

Els bombers catalans realitzem els nostres serveis en un marc acotat de competències, limitat de mitjans i pressupostos i encasellats estructuralment pel fet de viure en una autonomia controlada, amenaçada i ocupada. Recordo també el mal que va fer a bombers, l’aplicació del 155 i la intervenció econòmica de les finances de la Generalitat.

Sí, a Catalunya encara tenim moltes mancances. Volem millorar el servei de bombers? Treballem doncs per a la construcció de la República Catalana, perquè només amb un estat propi, els bombers catalans disposarem de totes les eines jurídiques, legislatives i pressupostàries necessàries per oferir un servei de bombers com cal.

Pd: segons la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, els grups parlamentaris del congrés espanyol entenen la necessitat d'aquesta llei i tenen, entre d’altres, el suport d’Esquerra Republicana. M’agradaria saber si això és cert, i en cas que fos cert, si els d’ERC han estudiat les repercussions d’aquesta llei a les nostres competències estatutàries. Els polítics republicans haurien d’estar treballant per crear lleis pròpies d’estructures d’estat i començar a desconnectar de l’Estat Espanyol i els seus cants de sirena.
Pd2: la creació d'un sol cos unificat de bombers a Espanya, és l'aspiració màxima de diverses associacions i sindicats espanyols de bombers. De moment ja hi ha un projecte de Llei Marc...Esperem no acabar sent engolits. 

El projecte de llei el podeu consultar aquí: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-328-1.PDF