dilluns, 12 d’octubre del 2020

No a un llei que centralitza, homogeneïtza i unifica!

 

El 13 d’octubre es votarà al Congreso la Proposición de Ley de coordinación de los servicios deprevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del SistemaNacional de Protección Civil.

La idea és establir una llei única per a tots els cossos de bombers d’Espanya. Però aquesta proposta de llei l’han redactat uns bombers espanyols, els de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP) per a solucionar les mancances i endreçar els cossos de bombers espanyols, però que desconeixen completament la realitat de Catalunya. A Catalunya tenim la nostra pròpia Llei 5/1994 del 4 de maig, i els serveis de bombers estan completament regulats i legislats, tot i que també és cert, que ens caldria una millora i una actualització al segle XXI. Però això és el nostre problema, no el seu.

Sobta que aquesta llei se l’hagi fet seva Unidas Podemos, un partit que no para d’omplir-se la boca de progressisme, federalisme i descentralització, quan la llei és tot el contrari (més endavant explico els motius). Però el que més sobta és que els promotors de la llei, la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP) no hagin tingut escrúpols per reunir-se i demanar el suport de VOX. Em sap greu però hi ha línies vermelles que no es poden creuar. Al feixisme, ni aigua! Vox ha anunciat que hi votarà a favor. Igual que Podemos.

Però abans d’entrar a valorar aquesta llei, primer, com a bombers ens cal respondre a una pregunta. Què volem? Seguir encallats en el provincianisme espanyol on de Madrid mai venen solucions per a Catalunya? O tenir un Estat Català per disposar de totes les eines jurídiques, legislatives i pressupostàries necessàries per oferir el millor servei?

Evidentment que jo em quedo amb la segona opció. A aquestes alçades Madrid no ens salvarà de res, ni aportarà solucions, sinó tot el contrari, ja que aquesta llei, homogenitza, unifica i coordina els bombers des de Madrid.

Amb aquesta llei es vol crear un Cos únic de bombers per tot l’estat i una “Dirección General de Bomberos” estatal. I això a la pràctica què vol dir? Intrusisme, invasió i pèrdua de competències! Així, per exemple:

-          Des de Madrid es decidirà l’ubicació i l’emplaçament de parcs i el nombre de bombers per parcs, com si a Catalunya no ho sapiguéssim fer.

-          Des de Madrid es regularà  els sistemes d'homogeneïtzació i homologació de la uniformitat i de la imatge corporativa. La rojigualda a la màniga, m’hi jugo un pèsol!

-          Des de Madrid es decidirà la formació dels bombers. La formació dels bombers catalans fa anys que es fa des de l’ISPC. Quedarà anul·lada la seva iniciativa?

-          La llei imposa que tots els bombers seran funcionaris. Cal tenir en compte que la meitat dels bombers de Catalunya són voluntaris, llavors com quedaran regulats o aniran directament al carrer i Catalunya perdrà el 50% del seu personal?

-          Es pretén que els serveis de bombers d'aeroports i ports siguin estatals, i per tant, la Generalitat en perdrà les competències.  

-          En la llei els bombers d’empresa no estan regulats. Què passarà amb els convenis que té l’Ajuntament de Barcelona amb el Port? Què passarà amb els bombers d’empresa de les petroquímiques de Tarragona?

-          Diu que la llei que s’establiran protocols d'actuació en àrees limítrofes entre Comunitats Autònomes. Cal dir que els Bombers de la Generalitat tenen des de fa anys i panys protocols d’actuació amb l’Aragó, el País Valencià, la Catalunya Nord. I també amb l’Ajuntament de Barcelona i amb Pompièrs-Emergéncies dera Val d’Aran. Llavors? 

Imaginem que s’aprova la Llei. Imaginem que envaeix competències. Imaginem que la Generalitat fa un recurs d’inconstitucionalitat. Què creieu què dictaminarà el Tribunal Constitucional? Spoiler: el mateix quan la Generalitat va presentar un recurs contra la Llei espanyola de Protecció Civil, on va argumentar que les facultats de coordinació que ostenta l’Estat en matèria de protecció civil s’han de limitar a les emergències que afectin més d’un territori. Què va decidir el Tribunal Constitucional? Desestimat el recurs en considerar que la competència autonòmica en matèria de protecció civil està vinculada a la vigilància de la seguretat pública, que la Constitució atribueix en exclusiva a l’Estat.

En definitiva, estic totalment en contra d’una llei que mitjançant l’homogenització, l’unificació i la coordinació envairà les competències pròpies de Catalunya i es carregarà el model d’emergències català. Un nou 155 però ara, pels bombers catalans.

Passem la pantalla autonòmica i comencem a desenvolupar les estructures d’estat per la futura República, entre elles, els bombers i serveis d’emergències.

dissabte, 7 de març del 2020

Ley de bomberos

 

Aquest mes de març, el grup parlamentari Podemos ha registrat novament el projecte de “Ley de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento”. Aquest projecte de llei ja es va registrar l’octubre del 2018 però va caducar per fi de la legislatura.

 L’octubre del 2019 en una manifestació sense precedents, uns 7.000 bombers de tot l'Estat es van manifestar a Madrid el passat 20 d’octubre per reclamar i avalar aquest projecte de llei.

Però què és aquest projecte de llei? És una reinvindicació històrica de la “Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales” on es vol establir uns criteris i un marc normatiu comú per a tot el territori espanyol, garantint una organització i funcionament homogeni per tots els bombers. Es vol també que els bombers hagin de ser funcionaris de carrera, i tinguin la consideració d'agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions. Una de les intencions és crear la Direcció General de Bombers, sota la dependència de la Subsecretaría de l'Interior i que existeixi una Comissió Estatal de Coordinació dels serveis de bombers. Es vol refermar que els municipis de més de 20.000 habitants hagin de comptar, com a mínim, amb un parc de bombers. En el projecte també es vol regular la mort en servei i la segona activitat. En definitiva, una Llei Marc que reguli els bombers a tota Espanya.

I aquesta llei com afectaria als bombers catalans? Primer cal precisar que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis de prevenció i extinció d'incendis, així doncs, aquesta llei superior espanyola, podria deixar sense efecte algun article o contingut de l’actual llei catalana 5/1994, de 4 de maig, que regula els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

El fet que amb aquesta llei es creï una Direcció General de Bombers, és una invasió total de competència amb l’actual direcció general de la DGPEIS.

La creació també d’una Comissió Estatal de Coordinació dels serveis de bombers, restarà competència, autonomia i capacitat de decisió als bombers catalans.

També el fet que es pretengui homogeneïtzar tots els bombers d’Espanya garantint una sola organització i funcionament, pot trencar el model mixt dels Bombers de la Generalitat.

Sincerament, a aquestes alçades de la pel·lícula de les relacions entre Espanya i Catalunya, els bombers catalans hem de tenir clar, que cap solució vindrà d’Espanya. 

Recordo per exemple, que segons l’article 132 de l’Estatut d’Autonomia “correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil”. En base a aquest article, el govern de Catalunya va presentar l’any 2017 un recurs al Tribunal Constitucional contra diversos articles de la "Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil", impulsada pel govern espanyol, ja que plantejava dubtes sobre qui havia d’assumir les competències de coordinació de la Protecció Civil a Catalunya. Però el Tribunal Constitucional va rebutjar, per unanimitat, el recurs del Govern de la Generalitat i la sentència considera que l’Estat ha de coordinar tota la protecció civil, en tot moment, tant quan hi ha emergència, com quan es planifica o s’estableixen mesures preventives. Aquesta sentència és doncs un atac més a les competències de l’Estatut. 

I també vull remarcar que l'Estatut, no està desplegat del tot, ja que segons l’article 132,  correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de salvament marítim i en matèria de seguretat nuclear, i cap de les dues competències no s’ha traspassat, 14 anys després de la seva aprovació.

Els bombers catalans realitzem els nostres serveis en un marc acotat de competències, limitat de mitjans i pressupostos i encasellats estructuralment pel fet de viure en una autonomia controlada, amenaçada i ocupada. Recordo també el mal que va fer a bombers, l’aplicació del 155 i la intervenció econòmica de les finances de la Generalitat.

Sí, a Catalunya encara tenim moltes mancances. Volem millorar el servei de bombers? Treballem doncs per a la construcció de la República Catalana, perquè només amb un estat propi, els bombers catalans disposarem de totes les eines jurídiques, legislatives i pressupostàries necessàries per oferir un servei de bombers com cal.

Pd: la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales ha buscat el suport de VOX i aquest ràpidament s’han fet la foto. Em sap greu, però els de la CUBP han creuat una ratlla vermella que per mi ja els hi restat tota credibilitat. El feixisme se’l combat, no se’l va a buscar perquè et doni suport.

Pd2: Espero que els grups parlamentaris d’ERC, Junts per Catalunya i CUP que tant s’omplen la boca de lluitar per Catalunya, no votin una llei que perjudicarà els bombers catalans.

El projecte de llei el podeu consultar aquí:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-328-1.PDF

divendres, 17 de gener del 2020

Consulta pública prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Aquests dies s'ha obert una consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris. 

El Reglament és de l'any 2015, és a dir, només té 4 anys i mig, i ja l'estem modificant?? Doncs sí. El de l'any 2015 es va fer ràpid i corrent i va quedar un nyap amb totes les qüestions que caldria haver inclòs. 

A més a més,  les dificultats d’execució del sistema selectiu i de manteniment dels requisits d’ingrés, que ha portat en els darrers tres anys a la revocació de més de 200 bombers voluntaris per diferents causes, i és per això que cal millorar el Reglament.  

El setembre del 2014 vaig fer unes al·legacions a l'esborrany de Reglament, però no les van tenir en compte. Enguany he tornat a presentar pràcticament les mateixes, que en resum vindria a ser:

- Ser agents de l'autoritat. 
- Mateix requisit d'accés que els bombers funcionaris.
- Per ser cap de parc, s'ha de ser caporal, sergent o oficial.
- Titulació del grup C per oficial, sergent o caporal.
- Afegir a les funcions dels caporals, sergents i oficials les tasques operatives d'inspecció i de comandament.
- El consell de bombers voluntaris ha de ser votat per tots els bombers voluntaris, i s'han de poder presentar tots els bombers voluntaris, no només els caps de parc.
- Que es contemplin i estiguin coberts per l'assegurança els accidents “in itenere” en trajecte a assistència a les pràctiques, assistència a cursos i per l'assistència a sinistres i serveis de rereguarda.


També com a novetat, he proposat:

- Tenir el permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permís equivalent d'acord amb la normativa aplicable, com a condició indispensable per ser bomber voluntari (sense cap termini, ja que ara tens 5 anys per tenir-lo).
- Fer les mateixes hores de formació que els bombers funcionaris en el curs de formació que es fa l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. (Els funcionaris fan 700h i els voluntaris 500h). 
- Tenir per reglament, delegats de prevenció, salut i seguretat, per poder estar dins el Comitè de Seguretat Laboral, i que els bombers voluntaris constin en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) del Departament d'Interior.
-Requisit per ser bomber voluntari: No tenir antecedents penals en violència de gènere i aportar certificat de delictes de naturalesa sexual (certificat negatiu conforme no n'han comès).
- Una vegada enllestit l'esborrany definitiu, el reglament hauria de ser votat i aprovat per tots els bombers voluntaris. 


A part de les meves propostes, he vist altres aportacions molt interessants, com per exemple: 

- Establir convenis amb administracions i empreses privades perquè un bomber pugui abstenir-se de la seva feina per descansar, en cas d'haver fer de bomber tota la nit. 
- Permetre als bombers voluntaris de la secció activa obtenir el CFGM de tècnic/a en emergències i protecció civil.
- Fer que els bombers voluntaris puguin participar en les convocatòries dels bombers funcionaris del Complement d'Acreditació de l'Estat Físic (CAEF) i que els aptes obtinguin una gratificació
- Promoure la presencia d'una plantilla complerta de bombers voluntaris als parcs de bombers funcionaris, però no per suplir mínims, sinó per millorar les dotacions. 

També hi ha un parell de propostes per deixar de ser bombers voluntaris i tenir un contracte laboral i passar a ser bombers a temps parcial o "bombers comunitaris", com els anomena la persona que ho proposa. Però això ja seria un debat molt més profund que implicaria una total reestructuració de l'actual model mixt.

Com a conclusió, celebro que el procés de redacció sigui per primera vegada, un procés totalment obert, transparent, participatiu i democràtic, però adverteixo que m'agradaria que això fos realment així i totes les propostes siguin estudiades i s'obri entre la DGPEI5 i les persones que les han presentat, un debat per poder exposar-la i defensar-les molt millor. I que una vegada hi hagi un esborrany, aquest sigui novament modificable i es puguin fer noves aportacions i canvis.