divendres, 26 d’abril del 2013

Una despesa innecessària

Avui n'explicaré una d'aquelles que amb el temps que corren, fa molta gràcia...
Aquests dies han entrat a l'Escola de Bombers, mitja dotzena de persones que van fer, fa entre 8 i 11 anys, unes oposicions al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
En el seu moment van ser exclosos, alguns per una sèrie de motius mèdics, d'altres per no haver passat l'entrevista personal. Parlaré dels casos que conec personalment. 
En el cas de la gent que va exclosa per no passar la revisió mèdica, estaven tant sans i tant segurs que ho estaven, que no van dubtar en portar el seu cas als tribunals, i que després de ser examinats per metges forenses no els hi van trobar cap impediment per fer de bomber. 
En el cas de la gent que no va passar l'entrevista, els hi van dir que no eren aptes per ser bomber, però "casualment", pràcticament al mateix moment, a alguns se'ls concedia el nomenament de bomber voluntari.
Són aquelles contradiccions que passen en aquesta "casa", perquè algú decideix arbitràriament qui pot ser bomber i qui no. 
Com s'entén que algú en bona salut no pugui ser bomber o que a algú un psicòleg i digui que no pot ser bomber professional quan és bomber voluntari??
Com que no té cap explicació ni justificació coherent, els perjudicats van presentar instància i recurs oficial i la DGPEIS enlloc d'assumir l'error, es va enrocar i va negar una i altre vegada el dret d'una segona opinió als opositors. Lògicament aquests, no es van quedar de braços creuats i van recorre als tribunals i es va encetar una sèrie de judicis, al·legacions, recursos i contra-recursos que han durat tot aquest temps. 
Finalment els judicis van arribar fins al Tribunal Suprem i aquest ha donat la raó als opositors i la sentència diu que se'ls ha d'admetre al Cos de Bombers, que se'ls ha de reconèixer la antiguitat des de l'any que van fer les oposicions i que se'ls hi ha de pagar tots aquests anys que en teoria haurien d'haver estat treballant de bomber (més els interessos). Total, xifres de sis números per cada opositor.
Per la Generalitat de Catalunya, suposa tot plegat, entre pagar advocats, despeses dels judicis i les indemnitzacions, una xifra insultant: set números. Per si ho voleu visualitzar bé: 1.000.000€. Un milió! (tot i que la primera xifra s'acosta més al 2 que a l'1).
I a aquestes despeses, cal sumar-hi les que ara vindran de l'Escola de Bombers, per fer un curs "a mida" per aquests opositors...
Sabeu però quin és el problema, a part de la quantitat indecent que s'ha gastat la Generalitat de Catalunya per no assumir els seus propis errors?? 
A part del patiment de les persones perjudicades i tot lo malament que ho han passat entre judici i judici,  el veritable problema és que les persones que estaven al Tribunal i que es van equivocar en l'oposició, així com les persones que van decidir no donar la raó als opositors i les persones que s'han encaparrat en continuar el procés judicial durant anys i panys, i que finalment han perdut, encara continuen en el seu lloc de treball i no els hi passarà RES de RES! 
Aquí ningú assumirà les conseqüències de tant malbaratament de diner públic i dels seus errors. Ningú!
Per tant, que el senyor conseller no ens vingui amb el cuento que no hi ha ni un duro per alçar un helicòpter aquesta campanya forestal, quan des de la DGPEIS fa anys que les coses s'estan fent molt i molt malament, que fa anys que les oposicions són un nyap, que fa anys que en el procés es menysprea els bombers voluntaris, que a cada oposició sempre s'acaba als tribunals (tot donant la raó, al cap de molts anys als opositors, pagant milers d'euros), i que fa anys, per tant que s'està llençant a les escombreries diners que paguem entre TOTS i TOTES. 
Uns diners que enlloc per pagar judicis i picaplets, es podrien destinar a inversions pels bombers: en vehicles, en formació, en seguretat, en prevenció, en vestuari, etc...
Set xifres! I a viure que són dos dies!

(ah! i aquí ni culpa del tripartit, ni culpa de Madrid, que quan no hi han diners, la cantarella convergent sempre és la mateixa...)

pd: I si voleu una altra despesa de l'alçada d'un campanar: ser d'uns bombers que en un servei van trencar un vidre d'un cotxe. Doncs la "casa", enlloc d'assumir-ho, es va enfrontar amb els amos del cotxe i clar: judicis, despeses de judicis i evidentment, va perdre el judici, i au! a pagar més despeses, indemnitzacions, etc... I a viure que són dos dies!

Dia Internacional de la Seguretat i la Salut Laboral.

La Generalitat de Catalunya ens recorda que avui 28 d'abril és el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut Laboral. 

Aquest recordartori se'l podia aplicar a si mateixa, especialment pel que fa als bombers voluntaris. Més que res, perquè els bombers voluntaris NO tenim delegats de prevenció, salut ni seguretat. NO tenim un “Pla d'actuació i mesures a adoptar en cas de possibles situacions d'emergència dins el propi parc”. NO tenim una “Guia per l'avaluació de riscos laborals”. NO passem exàmens de salut anuals. NO se'ns té en compte en cap estadística ni estudi del Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la DGPEIS. 

Alguns diuen que com que els bombers voluntaris no som "treballadors" doncs que no se'ns pot aplicar cap estatut ni cap normativa. Però oi que fem la mateixa feina que els bombers professionals? Oi que correm els mateixos riscos? Oi que també el nostre estat físic i salut és important? És inadmissible que en ple segle XXI, la Generalitat tracti els bombers voluntaris amb polítiques de prevenció i seguretat típiques del segle XIX. 

El pitjor de tot és que la deixadesa és absoluta sota un argument legal i altres excuses típiques de picaplets.  NO existeix una clara voluntat de solucionar el problema. Prou d'excuses de mal pagadors!

En definitiva, abandonats i indefensos. Un gran "et felicito fill" per la Generalitat de Catalunya i especialment per la DGPEIS! Ole tu!

dimarts, 16 d’abril del 2013

L'assegurança dels bombers voluntaris


Avui parlaré del tema de l’assegurança. Una qüestió important de la qual existeix un gran desconeixement, fins i tot, entre les persones que haurien de tenir clar com funciona aquest tema. Cal dir que la informació que dono a continuació l’he extret després d’enviar una instància a la DGPEIS, on demanava que m’informessin sobre aquest tema. La resposta va ser més aviat tècnica i jurídica, tot remetent-me a ordres i articles de diferents lleis. Malgrat tot, crec que he pogut treure l’aigua clara i aquestes són les conclusions:

BOMBERS VOLUNTARIS

Capital assegurat en cas de mort per accident: 66.111 €

Capital assegurat en cas d'invalidesa per accident: 108.182 €

Àmbit temporal de cobertura: activitat + in itinere

La compensació econòmica per incapacitat temporal produïda per accidents  en acte de servei de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya de les seccions activa i especial es fixa en 36,47€ per  dia durant els primers 30 dies naturals d’incapacitat temporal i en 60€  per dia a partir del dia 31 d’incapacitat temporal En aquests casos, aquest import  es percebrà a partir del primer dia d’incapacitat temporal.

No està contemplada compensació econòmica per incapacitat temporal produïda per contingències comunes.


BOMBERS PROFESSIONALS

- Bombers professionals, excepte els conductors o ocupants de vehicles aeris.

Capital assegurat en cas de mort per accident: 68.030,36 € (50.000 € per la condició de bomber i 18.030,36  € per la condició de funcionari).

Capital assegurat en cas d'invalidesa per accident: 108.060,73 (72.000 € per la condició de bomber i 36.060,73  € per la condició de funcionari).

Àmbit temporal de cobertura: activitat + in itinere

- Bombers professionals conductors o ocupants de vehicles aeris:

Capital assegurat en cas de mort per accident: 123.030,36 € (105.000€ per la condició de bomber i 18.030,36  per la condició de funcionari.)

Capital assegurat en cas d'invalidesa per accident: 181.060,73 € (145.000 € per la condició de bomber i 36.060,73 €  per la condició de funcionari.)

Àmbit temporal de cobertura: activitat + initinere

La compensació econòmica per incapacitat temporal produïda per accidents en acte de servei d’un bomber professional és del 100% de la seva retribució fixa i periòdica, durant tot el període de durada d’aquesta incapacitat. (la retribució a tenir en compte serà la del mes anterior a l’accident).

També està contemplada compensació econòmica per incapacitat temporal produïda per contingències comunes.


ALTRES DADES A TENIR EN COMPTE:

Un bomber professional que tingui disminuïda la seva capacitat per complir el servei ordinari pot ser rellevat de les funcions operatives i passar a la situació de segona activitat. Un bomber voluntari, ja pot marxar cap a casa.

La darrera estadística del Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la DGPEIS és de l’any 2011 (publicada al març del 2012) i NO inclou cap estudi d’accidentalitat sobre els bombers voluntaris, ni evidentment, cap mesura correctora aplicada als bombers voluntaris, per evitar o minimitzar el número d’accidents.

Els bombers voluntaris NO tenen delegats de prevenció, salut ni seguretat. 

TOTS els Parcs de bombers professionals tenen un “Pla d'actuació i mesures a adoptar en cas de possibles situacions d'emergència dins el propi parc” (incendis, inundacions, amenaces de bomba, fuites de contaminants, etc). CAP Parc de bombers voluntaris té aquest pla.

Per identificar els perills i els factors de risc dels llocs de treball (parcs de bombers) i amb la finalitat de poder eliminar-los i/o minimitzar-los, el Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la DGPEIS ha elaborat una “Guia per l'avaluació de riscos laborals” dels parcs de bombers professionals. Pels parcs de bombers voluntaris NO existeix cap guia.

Anualment els bombers professionals han de passar, per normativa, exàmens de salut. Els bombers voluntaris NO participen en aquests exàmens.

El Departament d’interior té una plantilla comunicat de notificació interna en cas d’accident.  Es pot omplir com a personal propi (Funcionari, Interí, Laboral i/o Estatutari) o com a personal extern (Treballador/a extern/a, Alumne/a, Becari/ària, Visitant, Altre). El “bomber voluntari” NO surt especificat.

Una bombera professional embarassada tindrà dret a baixa maternal. Una bombera voluntària embarassada no té contemplat aquest dret.

CONCLUSIONS:

El bomber professional i voluntari realitzen la mateixa feina, però la seva cobertura asseguradora és diferent i a més, el bomber voluntari no té contemplat segons quins supòsits.

El bomber professional percebrà una quantitat superior i a més a més, té uns serveis de prevenció i de vigilància de la salut, que el bomber voluntari no té.

Per tant, existeix un perjudici pel bomber voluntari pel que fa a la cobertura asseguradora, prevenció i control de la salut, en relació amb el bomber professional.

Ha de quedar clar, però, que algunes de les diferencies són degudes al fet que els bombers voluntaris no estem sotmesos a la legislació laboral ja que no tenim vinculació contractual amb l'administració. Tot i així, penso que s’hauria de trobar la fórmula per equipar els dos col·lectius a nivell d’assegurança i seguretat laboral i de salut.

Segons l’ordre INT/35/2011 de 4 de febrer, per la qual es fixen les quanties de les compensacions corresponents a les prestacions de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, s’estableix, entre d’altres, la compensació econòmica per incapacitat temporal. Cal dir que la disposició final primera d'aquesta Ordre determina que els imports que s'hi estableixen han de ser objecte de revisió amb caràcter biennal a partir de la seva entrada en vigor. Va entrar en vigor, el 4 de febrer de 2011, per tant, ja tocaria una revisió...


Fonts:
- Ordre INT/35/2011 de 4 de febrer, per la qual es fixen les quanties de les compensacions corresponents a les prestacions de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

- Instrucció 1/2013, per a l'aplicació de les millores de la prestació econòmica  d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

- VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

- Pòlissa d’assegurances d’accidents personals (número 8659919), entre Prenedora de l’assegurança: Direcció general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i l’Assegurador: “AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros”