dimecres, 15 de juny del 2016

Diferències d’accés per ser bomber voluntari i ser bomber funcionari

Enguany i després de 7 anys torna a haver-hi oposicions a bomber funcionari. Paral·lelament també està en procés una convocatòria per entrar a bomber voluntari. És a dir, que Bombers de la Generalitat amplia la plantilla, tant de funcionaris com de voluntaris.

En una emergència, les tasques, funcions i serveis d’un bomber voluntari són les mateixes que les d’un bomber funcionari. En una emergència, les tasques, funcions i serveis d’un bomber funcionari són les mateixes que les d’un bomber voluntari. Ras i curt, bombers funcionaris i voluntaris fan les mateixes tasques. I si fan les mateixes tasques, com és que el procés de selecció és diferent?

Bombers funcionaris:
- Exercici aptitudinal basat en un tests psicotècnics i un exercici de coneixements, en relació a un temari de 21 temes.
- Prova física que consisteix en 5 exercicis: Cursa de llançadora, Circuit d'agilitat, Exercici aquàtic, Pressió sobre banc, Pujada de corda
- prova de conducció de vehicles pesants
- prova d’avaluació psicològica
- proves mèdiques
- prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana


Bomber voluntaris:
- Exercici de coneixements, en relació a un temari de 14 temes, basat en un temari publicat.
- Prova física que consisteix en 5 exercicis: Cursa de llançadora, Circuit d'agilitat, Exercici aquàtic, Pressió sobre banc, Pujada de corda
- NO hi ha prova de conducció de vehicles pesants.
- prova d’avaluació psicològica
- proves mèdiques
- NO hi ha prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana.


Diferències:

Desconec si està previst que per ser bomber voluntari, es faci un exercici aptitudinal. En cas que finalment no se’n faci (ja que fins ara no es feia cap exercici d’aquest tipus), voldrà dir que les capacitats aptitudinals no importen per ser bomber voluntari, llavors perquè si importen per ser bomber funcionari? No fan uns i altres la mateixa feina?

Per ser bomber voluntari el temari a estudiar és de 14 temes, enlloc de 21. Cal dir que hi ha algun tema legislatiu que només afecta als funcionaris i és lògic que no es demani per ser bomber voluntari, però tot i així s’obvia, entre d’altres, l’Estatut de Catalunya, la prevenció i protecció contra incendis, mobilització i immobilització de pacients traumàtics, geografia física, coneixement del territori de Catalunya, i algunes qüestions relacionades amb mecànica de vehicles, física, química, construcció, etc... Com és que doncs, que uns han de saber 14 temes i els altres 21? No fan uns i altres la mateixa feina? Mateixa feina, mateixos coneixements. Ah! I ja no parlem una vegada que s’hagi aprovat la convocatòria i es faci el curs a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Fins ara les hores lectives del curs per bombers funcionari: 700 hores lectives. Bomber voluntari: curs de 208 hores. Tot i així, ara el curs de bombers voluntaris, serà de 550 hores. La diferència ha disminuït, però encara existeix. Malgrat tot, també sembla ser que tots dos col·lectius una vegada aprovin el curs tindran el títol homologat del Grau mitjà d'emergències i protecció civil.

Per accedir a bomber voluntari, malgrat tenir 14 temes, un dels aspectes positius, és que aquest temari està desenvolupat ja que existeix una guia d’estudis oficial, i el que no surti allà, no caldrà estudiar-ho. En canvi, l’opositor a funcionari, a més de tenir 21 temes, s’ha de buscar la vida per tenir els apunts, ja que no enlloc estan publicats de manera oficial. No fan uns i altres la mateixa feina? Mateixa feina, mateixes oportunitats.

Per ser bomber voluntari, els exercicis físics són diferents en alguns aspectes que per accedir a bomber funcionari. En la cursa de llançadora, la famosa “cuorse navette”, els bàrems de puntuació son diferents. Així per exemple, 12 paliers, equival a una nota de 8’5 homes i 10 dones, per l’accés a bomber voluntari, i una nota de 6’5 homes i 8’5 dones per accedir a bomber funcionari. El circuit d’agilitat té diferències de recorregut i per tant de dificultat i també de puntuació. La prova aquàtica té un recorregut de 25 m dividit en quatre zones per ser bomber funcionari i un recorregut de 50 metres per accedir a bomber voluntari. L’exercici de pressió sobre banc, el pes pels voluntaris és de 40 kg-homes, i 30kg-homes per dones i pels funcionaris 60kg-homes  i 50kg-dones. I en la prova de la corda, malgrat que la marca a assolir és la mateixa, per accedir a bomber voluntari es disposa de dos intents i per ser bomber funcionari, només un. Així doncs, perquè aquestes diferències en la prova física? Uns han d’estar més preparats que els altres? No fan uns i altres la mateixa feina? Mateixa feina, mateixes proves físiques.

Per ser bomber voluntari, no cal fer la prova de conducció de vehicles pesants. És més, no cal tenir com a requisit el carnet C. Bé, en honor a la veritat, tens 5 anys per poder-lo tenir si accedeixes a ser bomber voluntari. 5 anys!! Sincerament no ho entenc. No entenc com un bomber voluntari no hagi de tenir el carnet de conduir de la categoria C per poder conduir el camió del seu parc. Tenir-lo és una condició vital, tant per la seva pròpia seguretat com la dels seus companys i la ciutadania. És il·lògic i irresponsable que un bomber no tingui com a requisit mínim saber conduir el seu propi camió. No fan uns i altres la mateixa feina? Mateixa feina, mateix permís de conduir.

Per fer de bomber voluntari no hi ha una prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana. El pitjor però, és que ni tant sols és exigible el Certificat de nivell B2 de llengua catalana per ser bomber voluntari. Quin poc respecte per la llengua catalana. És inadmissible que no es demani als bombers voluntaris el mateix nivell de català que es demana als bombers funcionaris. No vivim tots a Catalunya? No fan uns i altres la mateixa feina? No ens hem de comunicar tots amb la mateixa llengua? Mateixa feina, mateix nivell de català.

En resum, mateixa feina, mateixos requisits per entrar. 

Les coses no passen soles ni perquè si: sindicats de bombers, comandaments i la direcció de bombers i el consell de bomber voluntaris, amb el beneplàcit de l'associació de bombers voluntaris, perpetuen aquestes diferències. I ara si voleu, em critiqueu a mi.

pd: Cal dir però, que hi ha gent que des del consell de bombers voluntaris que ha lluitat molt per la millora de les proves d'accés a bomber voluntari, que s'han eliminat coses que feien l'accés una pràctica d'endollisme, i que ara les proves són igualitàries per a tothom, i s'assemblen molt a les de funcionaris. Tot i així, des del meu punt de vista, jo ho trobo insuficient.