dilluns, 9 de novembre del 2015

Ja tenim assistència sanitària!!

Després de molts anys de lluita, finalment els bombers voluntaris hem aconseguit solucionar una de les nostres principals reivindicacions històriques: que se’ns garantís l’assistència sanitària en cas d’accident mentre prestem servei. 

Així, el 30 d'octubre, el conseller d’Interior, Jordi Jané, i el director gerent d’Asepeyo, Vicente Aparicio, van acordar les condicions per garantir la prestació d’assistència sanitària, a les instal·lacions sanitàries de la Mútua, als membres dels Cos de Bombers Voluntaris que pateixin un accident en exercici de les seves funcions. 

Amb l’objectiu de facilitar la gestió en la tramitació de l’assistència medicofarmacèutica prevista, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior va plantejar-se la possibilitat de vehicular aquests supòsits a través d’una entitat mèdica de referència a la qual els bombers voluntaris poguessin dirigir-se en cas d’accident en acte de servei. I aquesta entitat és Asepeyo, la mateixa que també cobreix els bombers funcionaris. 

 L’acord estableix que Asepeyo serà l’entitat mèdica de referència a la qual els bombers voluntaris podran adreçar-se en cas d’accident produït en exercici de les seves funcions. En la mateixa línia, garanteix una completa assistència dels accidentats a les instal·lacions sanitàries de la Mútua, ja des de la primera cura i atenció d’urgències. 

Així doncs, felicitem-nos! Finalment els nostres fruïts s'han pogut collir!