dimecres, 30 d’octubre del 2013

'Quo vadis' Bombers?

Interessant article del Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya (CEEC). Tot i que parla a nivell general del model de bombers a Catalunya i el trobo molt encertat, alguna frase a l'estil: "també cal debatre l'encaix dels bombers voluntaris en el nou model", hagués brodat l'article. 


Hi ha un incendi i els bombers hi van. S'apaga i tot va bé. Sí? Darrerament veiem en alguns camions frases pintades de l'estil "Treballem pel poble, no pels polítics". Una protesta més en contra les retallades.
O potser no. Podem estar d’acord o no amb el contingut, però denota un malestar que es porta gestant internament de fa temps, bastant temps.

Una de les característiques del servei de bombers a Catalunya és la manca de model, la poca organització amb què s’ha dotat i que tampoc se li ha exigit des de la societat. Això fa que, malgrat el dia a dia es resol bé, internament el funcionament del cos es deteriora.

Les jubilacions comencen a ser importants i seran massives a curt termini. Faltaran comandaments. Els vehicles i materials envelleixen sense renovació degut a les retallades. I no s’afronten canvis interns significatius per no fer enfadar ningú, precisament, degut a la manca de model. Si fem una anàlisi dels darrers anys, ha canviat successivament el color polític en el Departament d’Interior però la dinàmica habitual ha estat situar en totes les direccions generals persones sense coneixement i experiència en el sector bé sense coneixements de gestió d’administració o empresa.

Fins i tot s’ha donat la paradoxa que alguns polítics que en l’oposició s’han preparat per anar a Interior durant tota una legislatura, l’esforç s’ha premiat enviant-los a altres departaments (ha passat en els dos darrers canvis polítics). De fet, hi hagut directors generals que han durat tres mesos, o un any,... pocs han durat més enllà dels dos anys. A més, també s’ha forçat relleus generals en la cúpula tècnica, trencant successivament qualsevol dinàmica o projectes a mig o llarg termini.

La creació d’un cos de bombers únic per a tot el país va ser un gran pas endavant i un model avançat en el seu temps, però no ha tingut les revisions ni actualitzacions posteriors, potser per una manca de consciència política de tots els partits. Però ara estem davant d’un col·lectiu cansat i d’un moment històric on les estructures d’estat estan sobre la taula. Per això cal ser valents i exigir un acord amb la societat catalana.

Pot ser un acord parlamentari de tots els partits polítics. Potser afegint-hi sindicats, afegint-hi els comandaments, o una plataforma interna, o les empreses asseguradores, o els ciutadans. L’objectiu, una seguretat pública amb un model propi que asseguri una línia de treball del cos de bombers independentment del color polític que hi hagi en aquell moment.

Hem de superar l’època de la transició i també en les emergències posar les bases d’un nou país. La situació d’atzucac (jubilacions nombroses, reducció de les emergències, reducció del pressupost, els canvis socials, etc.) portaran a un canvi sí o sí. L’únic que està en joc és com vol la societat catalana que es produeixi el canvi, si d’una forma ordenada i planificada, o traumàticament.
CEEC, 29/10/13

dissabte, 12 d’octubre del 2013

Volem un reconeixement just de la nostra experiència adquirida

El Departament d'Ensenyament obre convocatòria per al reconeixement acadèmic com a bomber. Novament però un greuge comparatiu. Bombers funcionaris, experiència professional mínima de 2 anys i 0 serveis; bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya que acreditin 5 anys de nomenament en l'escala activa de bomber voluntari i un mínim d'intervenció en 200 serveis.

Des de fa més de 150 anys els bombers voluntaris de Catalunya s’han dedicat de forma altruista a la defensa de les persones i del patrimoni del nostre país. En els darrers trenta anys, gradualment s’han incorporat a l’estructura del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya actuant en tota classe d’emergències ocorregudes dins i fora de Catalunya, treballant conjuntament amb els bombers professionals de la Generalitat.
Recentment el Departament d’Ensenyament ha publicat la convocatòria per al reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits respecte del cicle formatiu de grau mitjà de prevenció, extinció d’incendis i salvaments (Resolució ENS/1973/2013, de 19 de setembre), adreçat entre d’altres, als bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.
En aquesta convocatòria, als bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya se’ls exigeix més del doble d’anys d’experiència i un nombre determinat de serveis realitzats que no es demana a la resta de bombers. Per tant hi ha una claríssima discriminació per a les persones que formen part d’aquest Cos respecte de la resta de bombers de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.
D’altra banda no ens consta que s’hagi donat compliment al que s’estableix a l’article 2 del Decret 172/2010, de 23 de novembre, del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat. Aquest Decret estableix que entre les seves funcions hi ha, entre d’altres, “l’emissió d’informes sobre disposicions de caràcter general que afectin les persones membres del cos de bombers voluntaris”.
Per això volem que no es discrimini als bombers voluntaris i s’igualin els criteris per accedir a la convocatòria per al reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits en l’exercici de la nostra activitat, a la vegada que exigim al Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat el compliment de les seves funcions emetent un informe relatiu a l’esmentada resolució del Departament d’Ensenyament.