dissabte, 7 de març del 2020

Ley de bomberos

 

Aquest mes de març, el grup parlamentari Podemos ha registrat novament el projecte de “Ley de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento”. Aquest projecte de llei ja es va registrar l’octubre del 2018 però va caducar per fi de la legislatura.

 L’octubre del 2019 en una manifestació sense precedents, uns 7.000 bombers de tot l'Estat es van manifestar a Madrid el passat 20 d’octubre per reclamar i avalar aquest projecte de llei.

Però què és aquest projecte de llei? És una reinvindicació històrica de la “Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales” on es vol establir uns criteris i un marc normatiu comú per a tot el territori espanyol, garantint una organització i funcionament homogeni per tots els bombers. Es vol també que els bombers hagin de ser funcionaris de carrera, i tinguin la consideració d'agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions. Una de les intencions és crear la Direcció General de Bombers, sota la dependència de la Subsecretaría de l'Interior i que existeixi una Comissió Estatal de Coordinació dels serveis de bombers. Es vol refermar que els municipis de més de 20.000 habitants hagin de comptar, com a mínim, amb un parc de bombers. En el projecte també es vol regular la mort en servei i la segona activitat. En definitiva, una Llei Marc que reguli els bombers a tota Espanya.

I aquesta llei com afectaria als bombers catalans? Primer cal precisar que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis de prevenció i extinció d'incendis, així doncs, aquesta llei superior espanyola, podria deixar sense efecte algun article o contingut de l’actual llei catalana 5/1994, de 4 de maig, que regula els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

El fet que amb aquesta llei es creï una Direcció General de Bombers, és una invasió total de competència amb l’actual direcció general de la DGPEIS.

La creació també d’una Comissió Estatal de Coordinació dels serveis de bombers, restarà competència, autonomia i capacitat de decisió als bombers catalans.

També el fet que es pretengui homogeneïtzar tots els bombers d’Espanya garantint una sola organització i funcionament, pot trencar el model mixt dels Bombers de la Generalitat.

Sincerament, a aquestes alçades de la pel·lícula de les relacions entre Espanya i Catalunya, els bombers catalans hem de tenir clar, que cap solució vindrà d’Espanya. 

Recordo per exemple, que segons l’article 132 de l’Estatut d’Autonomia “correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil”. En base a aquest article, el govern de Catalunya va presentar l’any 2017 un recurs al Tribunal Constitucional contra diversos articles de la "Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil", impulsada pel govern espanyol, ja que plantejava dubtes sobre qui havia d’assumir les competències de coordinació de la Protecció Civil a Catalunya. Però el Tribunal Constitucional va rebutjar, per unanimitat, el recurs del Govern de la Generalitat i la sentència considera que l’Estat ha de coordinar tota la protecció civil, en tot moment, tant quan hi ha emergència, com quan es planifica o s’estableixen mesures preventives. Aquesta sentència és doncs un atac més a les competències de l’Estatut. 

I també vull remarcar que l'Estatut, no està desplegat del tot, ja que segons l’article 132,  correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de salvament marítim i en matèria de seguretat nuclear, i cap de les dues competències no s’ha traspassat, 14 anys després de la seva aprovació.

Els bombers catalans realitzem els nostres serveis en un marc acotat de competències, limitat de mitjans i pressupostos i encasellats estructuralment pel fet de viure en una autonomia controlada, amenaçada i ocupada. Recordo també el mal que va fer a bombers, l’aplicació del 155 i la intervenció econòmica de les finances de la Generalitat.

Sí, a Catalunya encara tenim moltes mancances. Volem millorar el servei de bombers? Treballem doncs per a la construcció de la República Catalana, perquè només amb un estat propi, els bombers catalans disposarem de totes les eines jurídiques, legislatives i pressupostàries necessàries per oferir un servei de bombers com cal.

Pd: la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales ha buscat el suport de VOX i aquest ràpidament s’han fet la foto. Em sap greu, però els de la CUBP han creuat una ratlla vermella que per mi ja els hi restat tota credibilitat. El feixisme se’l combat, no se’l va a buscar perquè et doni suport.

Pd2: Espero que els grups parlamentaris d’ERC, Junts per Catalunya i CUP que tant s’omplen la boca de lluitar per Catalunya, no votin una llei que perjudicarà els bombers catalans.

El projecte de llei el podeu consultar aquí:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-328-1.PDF