divendres, 26 d’abril del 2019

El finançament dels Bombers de la Generalitat

Quin és el finançament dels Bombers de la Generalitat?
La llei 5/1994 de 4 de maig preveu que els ajuntaments i diputacions ajudin a finançar els serveis de prevenció i extinció d'incendis.
Però col·laboren econòmicament ajuntaments i diputacions??

He presentat una instància a la Generalitat i ja tenim resposta.

Segons l'art. 59 de la llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat poden comptar per a llur finançament amb els recursos:
a) Dotacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
b) Aportacions voluntàries de les diputacions provincials de Catalunya.
c) Aportacions obligatòries de les diputacions provincials de Catalunya, segons els decrets de transferències dels serveis a la Generalitat.
d) Aportacions dels municipis de Catalunya.

M'agradaria saber, en relació amb els pressupostos des de l'any 2008 fins l'actualitat:
1) Les aportacions voluntàries de les diputacions provincials de Catalunya, desglossada per cada diputació.
2) Les aportacions obligatòries de les diputacions provincials de Catalunya, segons els decrets de transferències dels serveis a la Generalitat, desglossada per cada diputació.
3) Les aportacions dels municipis de Catalunya, desglossada per cada municipi.
4) L'origen i font dels ingressos per finançar els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat.
5) El % dels punts 1,2 i 3, en relació amb el total d'ingressos.

I la resposta que hem rebut ha estat:

Segons la informació facilitada per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, us informem del següent:
Des de l’any 2008 en endavant, pel finançament dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat NO hi ha hagut aportacions ni transferències de les previstes a les lletres b), c) i d) de l’article 59 de la Llei 5/94, de 4 de maig.
Es a dir, tot el pressupost d’aquests serveis ha anat a càrrec de la Generalitat de Catalunya. El pressupost de la Generalitat pels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments únicament es completa amb:
- La contribució especial per a l'establiment, la millora i l'ampliació de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments. Contribució creada mitjançant la Llei 5/1994, de 4 de maig.
- La "Unión Española de Entitades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), en representació de les entitats asseguradores, signa periòdicament convenis de col·laboració amb la Generalitat per a la recaptació de la contribució especial.
- La taxa per a la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments, creada mitjançant la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres.

Vista doncs la resposta,
En resum, com a mínim, des de l'any 2008, quan va començar la crisi que encara afecta als bombers, malgrat que la llei ho diu, NO hi ha hagut aportacions ni voluntàries ni obligades de les diputacions provincials, així com tampoc CAP aportació dels municipis de Catalunya.
Tot plegat és massa greu, ja que qui és el responsable de fer complir la llei? Si diputacions i ajuntaments han de contribuir a finançar Bombers, com és que, des de l'any 2008, no hi ha hagut cap aportació econòmica?
Però el més greu, és que darrerament, ara que s'acosten eleccions municipals, alguns alcaldes han reclamat a la Generalitat més recursos pels bombers de la seva població, però des dels seus municipis no es fa cap aportació econòmica.
A qui pertoqui, que faci complir l'art. 59 de la llei 5/1994, de 4 de maig, i que hi hagi més serietat, compromís i responsabilitat als ajuntaments i diputacions per finançar els Bomberscat, tal i com els hi pertoca per llei.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada