dijous, 18 de juny del 2015

Què és un bomber voluntari?

- QUÈ ÉS UN BOMBER VOLUNTARI?

Són bombers voluntaris les persones que, per la seva vocació benèficosocial, presten serveis d'una manera altruista dins l'estructura de qualsevol dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments a Catalunya. No tenen la consideració de funcionaris ni de personal laboral i es regeixen pel corresponent reglament. El reglament, actualment vigent, es va aprovar l'any 1996 mitjançant el Decret 246/1996, de 4 de juny, modificat pel Decret 68/2000, de 8 de febrer, i  des de principis del 2015 per una nova modificació, regulada pel Decret 8/2015, de 27 de gener. 


Els bombers voluntaris de la Generalitat depenen de l'organització i de la supervisió del Departament d'Interior, sota el comandament superior del conseller, i tenen una estructura i una organització jerarquitzada.
La formació, el perfeccionament i la capacitació dels bombers voluntaris correspon a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Els membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat s'agrupen en les seccions següents:
Secció Activa: formada pels bombers voluntaris que actuen en el lloc del sinistre i fan serveis de prevenció i d'altres de no urgents.
Secció Especial: formada pels bombers voluntaris especialistes en diferents tecnologies que pels seus coneixements i experiència poden assessorar i/o participar de forma directa en els serveis.
Secció de Bombers Veterans: formada pels bombers voluntaris que, amb l'aportació de la seva experiència i coneixements, tenen la missió d'assessorar en totes les tasques pròpies dels bombers.
Secció d'Honor: constituïda per persones, col·lectius, agrupacions o institucions, nacionals o estrangeres, que han contribuït de manera rellevant en serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat.
Secció Juvenil: formada per joves que, en un futur, volen ser bombers voluntaris


- QUANTS BOMBERS VOLUNTARIS HI HA A CATALUNYA?
Actualment hi ha 77 parcs de bombers voluntaris i 73 parcs de bombers funcionaris. En el mes de març de 2015, el nombre de bombers voluntaris era de 2.342 , i el de bombers funcionaris és de 2.466. 
Per tant el % de bombers voluntaris és del 48’7% del nombre total de bombers que hi ha a Catalunya.
Capitals de comarca com El Pont de Suert, Vielha, Les Borges Blanques o Puigcerdà tenen només bombers voluntaris. I ciutats turístiques importants com Sitges, Tossa de Mar o Cadaqués, només tenen bombers voluntaris. A la regió de Lleida, per exemple, els bombers voluntaris representen el 77% del nombre total.

- QUI POT SER BOMBER VOLUNTARI?
Qualsevol persona que hagi fet 18 anys. A més ha de  tenir la residència dins el terme municipal del parc de bombers al qual l'aspirant vol que l'adscriguin, o bé tenir-la a una distància inferior a 15 quilòmetres de radi.
No patir cap deficiència psíquica ni física que li impedeixi executar les funcions pròpies de la Secció.
Després cal superar un procés de selecció (amb proves teòriques i físiques) i un reconeixement mèdic. 
Superades les proves, els aspirants són nomenats bombers voluntaris de la Secció Activa en pràctiques, i han de superar encara el curs bàsic de bombers, que dura uns 6 mesos i es fa cada cap de setmana. 
Finalment, el Director General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments (per delegació del conseller/a d'Interior) els nomena membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, de la Secció Activa.
En el mes de març de 2015 el conseller Espadaler va anunciar una nova convocatòria de 300 places de bombers voluntaris i actualment s'està treballant per definir les noves bases de requisits i procés de selecció per aquesta nova promoció. 

- ELS BOMBERS VOLUNTARIS COBREN?
En el reglament dels bombers voluntaris està estipulat que es rebin unes compensacions econòmiques, que no tenen caràcter de retribució salarial sinó que indemnitzen pels conceptes següents:

- Per les despeses generades per l’assistència a sinistres i serveis de rereguarda amb un màxim de mil hores en còmput anual: 8'66€ per hora de servei
- Per assistència a les pràctiques: 18'28€ (màxim 1 pràctica al mes) 
- Per assistència a cursos de formació: 9'03€ 
- Per les despeses generades per la realització de tasques complementàries de manteniment d’instal·lacions, materials i vehicles amb un màxim de dotze hores mensuals per parc: 103'92€ per mes per parc.

Les hores que un bomber voluntari està en el parc “esperant” que passi alguna cosa, no es cobren, excepte quan son activats per un reten o rereguarda (que també es cobren a 8'66€). 
A final de cada mes, es suma el còmput total d’hores i el bomber ho cobra amb una demora d’entre quatre i sis mesos (de mitjana).
Està establert que un bomber voluntari no cobri més de 100 hores al mes en assistència a serveis, per tant, com a molt, podria arribar a cobrar en un mes 866€. Aquest supòsit pràcticament no es dona, ja que un bomber voluntari és difícil que generi tantes hores en un mes.
Per tant, si una persona vol ser bomber voluntari només pels diners, ho té força malament: pocs diners i cobrats amb molt de retard.
Cal dir que des del 2015, d’acord amb la Llei reguladora de l’IRPF (Llei 35/2006, de 28 de novembre) que els bombers voluntaris han declarar a la RENDA i fan retenció en concepte d'IRPF de les compensacions econòmiques que percebeixen.
Les compensacions econòmiques estan fixades per l'ORDRE INT/215/2015, de 25 de juny, per la qual es fixen les quanties de les compensacions corresponents a les prestacions de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya. 

- ELS BOMBERS VOLUNTARIS TENEN ASSEGURANÇA?
Tenen el mateix tipus de cobertura, en cas d’invalidesa o mort, que els bombers funcionaris. 
Però a més existeix una compensació econòmica per incapacitat temporal produïda per accidents en acte de servei de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya de les seccions activa i especial, que es fixa en 36,47 euros per dia durant els primers 30 dies naturals d'incapacitat temporal.
Aquesta compensació econòmica es fixa en 60 euros per dia a partir del dia 31 d'incapacitat temporal. 
Tot i que està estipulat que aquest import es percebrà a partir del primer dia d'incapacitat
temporal, a la pràctica, poden passar mesos fins que un bomber rebi alguna indemnització pel fet de fer-se mal en un servei. 
I des del 30 d'octubre del 2015, tenim l'assistència sanitària en cas d’accident mentre prestem servei, gràcies a un acord signat entre la Generalitat i la Mútua Asepeyo, tot garantint una completa assistència dels accidentats a les instal·lacions sanitàries de la Mútua, ja des de la primera cura i atenció d’urgències. 

- ELS BOMBERS VOLUNTARIS FAN EL MATEIX QUE ELS BOMBERS FUNCIONARIS?
Si. Tenen la mateixa formació, equipament, material i vehicles. Estan igual de preparats que un bomber funcionari per anar a qualsevol servei. La única diferència és que uns son voluntaris i els altres funcionaris. També cal dir que els bombers funcionaris realitzen un curs bàsic de bombers de 700 hores i el dels bombers voluntaris és de 208 hores. 

- EL BOMBERS VOLUNTARIS SON UN REFORÇ DELS FUNCIONARIS?
No. Els bombers voluntaris no fan tasques de reforç o auxiliar. Si en un servei on només hi ha bombers voluntaris, no sempre hi van també funcionaris, a o la inversa. Quan en un servei el primer parc de sortida, necessita reforç, els comandaments envien reforços, independentment si son voluntaris o funcionaris. Tothom s’ajuda a tothom, però els voluntaris no han d’estar un grau per sota dels funcionaris. En un servei però, el comandament sempre recaurà en un bomber funcionari, tal com està estipulat per llei.

- UN BOMBER VOLUNTARI ÉS AGENT DE L’AUTORITAT?
No. Només ho és un bomber funcionari. Tot i així, cal dir que hi ha una comissió per  reformar l'artícle 10 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments de Catalunya, per incorporar els bombers voluntaris a la condició d’agent de l’autoritat

6 comentaris:

 1. Hola Marc! Voldria parlar amb tu d'un tema relacionat amb els Bombers voluntaris però no trobo el teu mail enlloc. Em podries escriure a cornellafoto@gmail.com? Salutacions! Diana

  ResponElimina
 2. Hola Marc,
  Hem dic Merche. Cercant cóm fer-se bomber voluntari he arribat al teu blog. M'agradaria fer-te alguna consulta, seria possible? El meu mail és cherme_gr@hotmail.com
  Moltes gràcies! ^_^

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola Marc,
   Hem dic Marc. Cercant cóm fer-se bomber voluntari he arribat al teu blog. M'agradaria fer-te alguna consulta, seria possible? El meu mail és marctora94@gmail.com
   Moltes Gràcies !!

   Elimina
 3. Bona tarda Sr Marc.

  Hem dic Angel, y com a molts aspirants tinc algunes preguntes sobre el tema, podríem parlar-ne? Moltíssimes gràcies , el meu mail de contacte es: Soy.angel.garcia@gmail.com

  ResponElimina
 4. Bon dia Marc,

  som dos alumnes (Julio i Jaume) de primer de batxillerat de l'escola Fundació Llor de Sant Boi de Llobregat i el nostre treball de recerca tracta sobre el voluntariat de bombers, i ens encantaria poder quedar algún dia amb algún voluntari per fer-li algunes preguntes sobre el tema i conèixer més.

  Moltes gràcies! Esperem la teva resposta

  ResponElimina
 5. Molt bones, m'estic informant sobre el servei dels bombers voluntaris, i tinc algunes preguntes. Et deixo el meu mail a veure si podem parlar: davidmape7897@gmail.com.

  Gràcies!

  ResponElimina