dilluns, 28 de gener del 2013

XXè congrés de l'ASBOVOCA


El proper cap de setmana tindrà lloc a Calella, el XXè Congrés de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya. Amb uns 500 socis, una xifra gens menyspreable, l’ASBOVOCA va ser un gran referent dins els bombers voluntaris, tot i que fa uns anys, que ha patit una mena de travessia pel desert, de la qual, ara s’està començant a sortir i a recuperar.

Molts, moltíssims bombers voluntaris es queixen que estem molt malament, però ningú fa res de res. Encallats en la crítica i en les lamentacions, sense aportar idees ni alternatives, no avancem. Penso que ara per ara, tenim una eina molt important que és l’ASBOVOCA i en la qual, els bombers voluntaris ens hauríem d’adherir i sumar esforços per anar tots a una, o com a mínim, parlar de les nostres inquietuds, problemes i del nostre futur.

Tots i totes tenim dret a dir la nostra i aquest es l'objectiu amb el que l'ASBOVOCA vol torna a formar part de la vida del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

En aquest Congrés es vol aprofundir en els diferents aspectes de la nostra tasca, en valorar les millores, plantejar els reptes de futur i coneix-se’ns entre nosaltres, intercanviar experiències, idees, projectes...

Tenim una molt bona oportunitat per compartir un cap de setmana de diàleg i de treball conjunt per poder arribar a unes conclusions que permetin millorar els parcs i a la vegada el nostre servei a la societat.

Us convido a participar-hi!

Més informació:

dijous, 24 de gener del 2013

O lluitem tots junts, o ens enfonsem tots junts!


El sindicat UGT ha fet públic un comunicat on demanen reflexió per evitar el naufragi del Cos de Bombers. Comparteixo plenament la majoria de les seves denúncies, tot i que novament, la seva dèria contra els voluntaris els perd. I els perd, no en el contingut, sinó en les formes.

Novament diuen que “la Generalitat de Catalunya està potenciant un model mixt, on els professionals són substituïts de forma lenta però implacable per una mà d'obra barata anomenats voluntaris, aprofitant-se en molts casos del seu altruisme i de l’ interès mercenari en d’altres”.

Ja cansa i molt, aquest patètica obsessió malaltissa cap al nostre col·lectiu. Nosaltres no som cap problema. La Generalitat no potencia un model mixt, més que res, perquè aquest model ja fa més de 150 anys que conviu en aquest país. Fart doncs, no comentaré res sobre la manera que tenen d’anomenar-nos, i menys el fet d'acusar-nos de mercenaris. És tant trist menysprear un company el qual et pot salvar la vida...

El que si vull dir i vull dir-ho ben clar, és un dels darrers paràgrafs d’aquest manifest: “convocarem els propers dies reunions amb tots els agents implicats per tirar endavant accions conjuntes que intentin evitar el naufragi del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya

Espero que tinguin en compte, que els bombers voluntaris, també som “agents implicats” i si de veritat volen salvar del naufragi el Cos de Bombers de Catalunya, han de comptar amb el 50% dels seus membres. Els bombers voluntaris, som la meitat dels bombers a Catalunya, agradi o no agradi. I menysprear aquesta quantitat, no tant sols, no evitarà el naufragi del Cos de Bombers, sinó que l’avançarà de manera insalvable.

Companys sindicalistes, malgrat tots els vostres atacs, teniu una mà estesa per salvar el NOSTRE cos, el de tots, bombers professionals i bombers voluntaris. L’hora és greu i el moment delicat. La responsabilitat és de tots. I tingueu ben clar, que el futur Cos de Bombers de la Generalitat és un model mixt o no és cap model. O lluitem tots junts, o ens enfonsarem tots junts, vosaltres també. 

Aquí estem els bombers voluntaris!. Esperem la vostra convocatòria. Parlem? 

dimecres, 23 de gener del 2013

S'està incomplint la llei!!


Si agafem la legislació vigent, pel que fa als bombers voluntaris, i molt especialment, el Decret 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, veurem que hi ha una sèrie d’articles que actualment s’estan incomplint i que per tant, el Departament d’Interior i la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, haurien de revertir aquesta situació, si no volen ser acusats de negligència i de no complir amb la llei.

Veiem els aspectes més rellevants d’aquest incompliment:

Pel que fa al personal, hi ha molts, molts bombers voluntaris, que no compleixen amb l’article 13.2 i per tant, haurien d’anar al carrer, especialment el punt b): “Per haver faltat per tres vegades en un mateix any a les pràctiques obligatòries, a les reunions del personal convocades o a qualsevol  altra activitat pròpia del respectiu parc, sense causa justificada”.  Cal tenir seriositat i compromís. Hem de tenir present que un dels acords presos entre el Director General i els representants dels bombers voluntaris, en la famosa reunió a Gelida, després del fets de Rasquera, era la depuració del personal que no acompleixi els criteris operatius com a Bomber Voluntari. Un acord que sembla paper mullat...

Pel que fa a la roba i vestuari, s’està incomplint l’article 16.1, b) i c) (renovar els uniformes en cas de dany, pèrdua o desgast). Molts bombers voluntaris no reben un nou uniformi o equipament de vestuari, quan aquest s’ha perdut o desgastat. I en una feina, on la pròpia protecció és vital per la teva seguretat, és vergonyós no poder uniformar-te. 

Pel que fa a les compensacions econòmiques, tots sabem que hi ha un abús.  Segons l’article 17.bis 4: Correspon el control de la correcta aplicació del  procediment regulat en  aquest decret als comandaments de la respectiva regió. Per tant, malauradament, molts caps de regió, son còmplices d’aquest abús, i haurien de vetllar per la correcta aplicació de les hores que fa cada bomber voluntari. 

Pel que fa a la formació, s’està incomplint l’article 29.2: “La formació a què tenen dret els bombers voluntaris és la de capacitació per a les funcions següents: bàsica de bomber, de caporal, de sergent i d'oficial. Tenen a més  dret a formació permanent i de perfeccionament”.  Els bombers voluntaris, fa anys i panys, que no rebem formació ni de caporal, ni de sergent, ni d'oficial, més que res, perquè tampoc es convoquen places d’aquest tipus. A més, a més, les places ofertes per formació permanent i de perfeccionament són algunes vegades escasses i no tothom pot accedir a la formació necessària i mínima que hauria de tenir un bomber voluntari.

Pel que fa a les categories, l’article 33.1 diu que “El cos de bombers voluntaris de la Generalitat s'ordena jeràrquicament en les  següents categories, de major a menor:  Oficial, Sergent, Caporal i Bomber". Els caporals bombers voluntaris es poden comptar amb les mans, i els sergents i oficials són cap ni un. És inadmissible que els bombers voluntaris, no tinguem els comandaments que marca la llei. És inadmissible que faci uns 15 anys que no hi hagi cap convocatòria per la categoria de caporal, i que per tant, no se’n pugui fer de cap altre.   

Pel que fa a les funcions del cap de Parc, segons l’article 41, jo entenc que a més de ser un gestor administratiu del parc, té funcions de comandament. Això implica que, malgrat que actualment no s’està incomplint res, moralment s’hauria de canviar el procediment d’escollir el cap de parc, i que aquest hauria de tenir uns requisits mínims en titulació, formació i experiència, de la mateixa manera que s’exigeix als bombers professionals. Mateixa feina, mateixa responsabilitat, mateixa formació i mateixos requisits. El cap de parc, no hauria de ser el més simpàtic, sinó el més ben preparat i això actualment no passa.

I una darrera qüestió. Segons l’article 5.3, cada any ha d’haver-hi una convocatòria de bombers voluntaris…Esperem amb candeletes la convocatòria del 2013.

I sobretot que aquesta nova convocatòria sigui amb les mateixes exigències que pels bombers professionals. Mateixa feina, mateixa responsabilitat, mateixa formació i mateixos requisits.

Això només és el que NO s’està fent. En un altre article, ja diré el que s’hauria de fer i no estar contemplat o s’ha de canviar, per un bon funcionament dels bombers voluntaris. Recordo que en el mes de maig, Felip Puig, va dir que “el departament d’Interior elaborarà en els propers mesos un nou reglament de Bombers Voluntaris que comptarà amb les opinions i la participació dels membres d’aquest col·lectiu”. Suposo que va dir, “mesos” i no “anys”, perquè al pas que anem, aquesta promesa passarà al calaix de les promeses incomplertes dels consellers d’interior.

El nou reglament hauria de tenir present que cal modificar l’accés als bombers voluntaris i els caps de parc, per fer-ho més competent, que caldria ser agents de l’autoritat, que caldria tenir una assegurança digna, que hauria d’estar contemplada la vigilància de la salut, que el curs bàsic i tota la formació, hauria de ser igual que els professionals...uf!! En resum: mateixa feina, mateixa responsabilitat, mateixa formació, mateixos requisits, mateixa seguretat, mateixa assistència.


dimarts, 22 de gener del 2013

Una oportunitat perduda

A continuació, una reflexió del Cap de Parc dels Bombers Voluntaris de Matadepera, al voltant de la poca participació i del "boicot" d'una enquesta que es va fer des del Parc de Matadepera amb la intenció de fer un estudi sobre el nostre col·lectiu.
La comparteixo 100%. Som els bombers voluntaris, els que moltes vegades ens posem nosaltres mateixos, pals a les rodes. Ens quedem sempre en la crítica, però cal aportar idees i alternatives. I sobretot, cal deixar fer, si algú té iniciativa. 
La carta:

Al llarg d’aquest passat 2012, el Parc de Bombers de Matadepera ha promogut una sèrie d’iniciatives encaminades a traslladar les opinions i inquietuds dels membres del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat a la Direcció de Bombers i als representants dels Bombers Voluntaris del Consell. Una d’aquestes iniciatives era una enquesta enviada als Parcs de Bombers Voluntaris via correu electrònic amb la qual es pretenia recollir el màxim de respostes possibles i posteriorment fer públics els resultats, juntament amb un estudi el més acurat possible de totes i cada una de les preguntes en ella realitzades. Aquestes aportacions servirien per enriquir  el nou Reglament i la nova llei de Bombers. Al mateix temps, i aprofitant el congrés de l’ASBOVOCA, preteníem fer una exposició d’aquest estudi i, evidentment, entregar un document relatiu als resultats obtinguts als representants del Consell i a la Direcció de Bombers.


Volem agraïr a tots/es aquells/es bombers voluntaris que han volgut expressar la seva opinió exercint amb responsabilitat el dret a aportar la seva opinió, les seves inquietuds i tot allò que arrel de les seves vivències i experiències com a bombers voluntaris creien que calia deixar plasmat en aquesta enquesta.
Malauradament, el resultat d’aquesta experiència no ha estat favorable ja que no s’ha arribat a un nombre significatiu d’enquestes contestades, impedint que els resultats obtinguts tinguin la validesa i consistència que requereix un estudi com el que es pretenia realitzar. Des del Parc de Matadepera hem realitzat consultes i el nombre a assolir per poder donar validesa significativa a l’enquesta rondaria els 300 exemplars, xifra bastant superior a les enquestes remeses.
Davant aquesta manca de participació en el que considerem una oportunitat de plasmar per escrit què volen els bombers voluntaris que sigui el Cos de Bombers en el futur, queda preguntar què ha fallat. Realitzant una autocrítica, és possible que l’enquesta tingués mancances i/o errors en el seu contingut, amb la qual cosa no s’hagi cridat l’atenció del personal al qual anava dirigida. Una altra possibilitat podria haver estat el no saber comunicar la importància i la necessitat de contestar aquesta enquesta, de manera que els enquestats no han trobat la motivació adequada per invertir part del seu temps en aquesta tasca. Però el que probablement més ens hagi afectat com a col·lectiu, és que també s’ha reconegut que en alguns casos no s’hagi fet prou difusió per part dels Caps de Parc degut a discrepàncies amb aquesta convocatòria.
Ja siguin aquests o altres motius no considerats en aquest escrit, el que ha quedat palès és que s’ha perdut l’ocasió de poder traslladar als nostres representants i dirigents com volem encaixar dins el sistema, quines són les nostres inquietuds i quines les nostres mancances, així com la necessitat de la nostra participació en la redacció de la nova llei de Bombers.
Signat: Marcel·lí Bosch, Cap de Parc dels Bombers Voluntaris de Matadepera

dimecres, 16 de gener del 2013

Carles Font és culpable dels bombers morts a Horta de Sant Joan?


Aquests dies ha sortit novament a la palestra el maleït incendi d’Horta de Sant Joan, de juliol del 2009, on van morir 5 bombers i un altre va quedar greument ferit. I ha tornat a sortir, perquè s’anuncia que la fiscalia demana l'absolució de Delta Zero per l'incendi d'Horta.

Vull fer un parèntesi i dir que gairebé 4 anys després d’aquell incendi, el judici encara no ha finalitzat, tot demostrant la vergonyant eficàcia i rapidesa de la justícia espanyola...

Delta Zero és el nom operatiu del cap de guàrdia de la Regió d’Emergències, és a dir, el comandament màxim dels serveis de guàrdia de la Regió d’Emergències. Aquestes funcions s’organitzen mitjançant un torn rotatori en els membres de bombers de l’escala executiva i superior (inspectors i sotsinpectors) i dirigeix, coordina i assumeix el comandament directe de la guàrdia i en un sinistre amb un alt grau de complexitat o perillositat, dirigeix personalment “in situ” la intervenció.

Aquell dia, el Delta Zero, ho era en Carles Font, que era cap de la Unitat de Gestió de la Regió d’Emergències de Tarragona. 

Com a membre del cos de bombers de la Generalitat, vull donar la meva opinió al voltant sobre si cal o no absoldre Carles Font, però primer vull recuperar una carta que vaig escriure als mitjans de comunicació per aquelles dates i que un diputat al Parlament de Catalunya, la va citar en una sessió informativa del conseller Saura.

Hem perdut quatre dels nostres millors bombers. La tragèdia ha estat fruït de la mala sort. És indignant, ofensiu i inadmissible que es critiqui i es qüestioni la feina del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. I menys quan ho fan persones que no tenen ni els coneixements ni la preparació per fer-ho. Realment saben com actuen els bombers? Coneixen tots els seus protocols? La resposta és clara: no! Hi hauria d'haver una mica de decència, especialment en la classe política i alguns periodistes, i no aprofitar-se de les desgracies per exercir només la crítica per la crítica i per crear mala maror.
El nostre Cos de Bombers és un dels millors del món en la lluita contra incendis forestals i els seus membres saben el que fan i estan preparats per fer-ho. Els bombers a part de ser uns excel·lents professionals en la seva feina, son unes persones que els apassiona la seva tasca i que si cal, es deixen la vida per ajudar els demés. Com han demostrat els quatre bombers morts en el foc d'Horta de Sant Joan. Descansin en pau.

Recuperant doncs aquella carta, ja podeu intuir què en penso de tot plegat. Suposo que pel fet de no tenir cap vincles directe i personal amb les víctimes, em permet veure les coses des d’una altra òptica, més serena i no tant passional.

Vagi per endavant que aquell incendi va ser un dels pitjors espectacles mediàtics que ha viscut el nostre país, on polítics, periodistes, “experts” i tertulians van abocar tota la seva artilleria, no pas per defensar els bombers morts, sinó per atacar un govern i un projecte. Van tenir l’excusa perfecte per dinamitar el tripartit. I aprofitar-se d’uns morts per atacar és inadmissible.

I sobretot és inadmissible que tot el debat es centri en la figura de Carles Font i no pas en qui són els principals responsables de la mort dels 5 bombers. Tothom sap com és diu el Delta Zero, però algú recorda el nom dels piròmans? Ja us els dic jo: Juan Antonio Paz y Lorenzo Mellado. I ells són els responsables de tot plegat. 

Com a bomber, tinc molt clar quina és la meva feina, i sobretot quins són els meus riscos. Els bombers professionals cobren un plusos per aquesta perillositat. Per tant que un bomber resulti ferit o mort en un servei és un % que no cal descartar. I si això passa cal buscar quina és la causa i de qui ha estat la responsabilitat.

En el cas de l’incendi d’Horta de Sant Joan, des del primer dia que he estat fent un recull de premsa, d’informes, de documents i he parlat amb molta gent, amb la intenció d’algun dia, de fer un llibre. I puc dir que la meva conclusió, sobretot és que majoritàriament hi ha la percepció que va ser un cúmul de circumstàncies les que van provocar l’atrapament mortal i que la decisió d’estar en el pitjor lloc, en el pitjor moment va ser de la mateixa unitat GRAF, tot i que potser ells no eren del tot conscients que es trobaven en el pitjor lloc, en el pitjor moment...

És molt fàcil ara, vist tot el que ha passat fer valoracions i dir “s’hauria d’haver fet això o allò”, però en un incendi com el d’Horta de Sant Joan, hem de tenir present que les condicions meteorològiques van ser excepcionals, i algunes no previstes,  on els mitjans aeris es van haver d’aturar, on van haver-hi noves represes (cosa sovint imprevisible) i que aquestes van ser molt virulents, intenses i ràpides, i que les decisions s’han de prendre en pocs segons i que, a pesar, que els del BRIF van marxar de la zona, la unitat GRAF estava tranquil·la i la seva preocupació era més perquè havien marxat els de la BRIF i no s’havien quedat en zona segura, ja que ells pensaven que el millor era quedar-se. A més a més, a pocs metres de l’atrapament mortal, una altra unitat de bombers també va quedar atrapada i aquesta no va patir el mateix destí, perquè els factors els hi van ser favorables.

I una altra cosa que hauríem de tenir present: en aquell incendi: van haver-hi moltes situacions d’atrapaments generalitzades, i per tant, és lògic que no es donés abast a totes les crides d’auxili. I si tenim en compte que els mitjans aeris no podien volar, doncs ja podem sumar un altre factor que pot ajudar a entendre la situació caòtica.

I finalment, en cap moment ningú va qüestionar allò que estaven fent la unitat GRAF i que en cap moment, ningú va pensar que les ordres que s’estaven donant eren contradictòries, perilloses o temeràries.

La meva pregunta, doncs: és realment Carles Font responsable del què va passar? I per què jutjar només a Carles Font? És que la cadena de comandament i s’acaba amb ell? Perquè posats a demanar responsabilitats, també en podríem demanar directament al màxim responsable del GRAF, al Cap de Regió, al sotsdirector general de bombers, al director general de Bombers, al conseller d’interior o fins i tot, al mateix President de la Generalitat...

Penso doncs, que s’ha volgut buscar un cap de turc amb no sé quina finalitat, ja que amb el seu processament no és farà cap tipus de justícia, perquè torno a dir, que tot el que va passar aquell dia va ser fruit d’una sèrie de factors i decisions del mateix personal del GRAF, que no pas del propi Carles Font, i al meu parer, la decisió d’absoldre’l és una decisió totalment encertada i de justícia.

Tot i així, hi ha qui no pensa del tot com jo, i és per això que us deixo aquest enllaç, del bloc de l'Alfons Tormo, per si voleu contrastar una altra opinió: 

dimarts, 15 de gener del 2013

Consulta bombers de Catalunya

Les Seccions sindicals i agrupacions de Bombers CCOO Generalitat, UGT Generalitat, CCOO Ajuntament de Barcelona, UGT Ajuntament de Barcelona, CATAC Generaliat, CGT Ajuntament de Barcelona i USO Aena (a Catalunya) promouran una consulta telemàtica a la plana web, www.consultabombers.eu per tal de formular les 2 preguntes següents

1. Sobre el dret a decidir
Considero oportuna l'adhesió al manifest dels col·legis professionals i associacions donant suport a la resolució del Parlament respecte a, (“la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, com a única via per tal de garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la llengua pròpies”)

2. Catalunya necessita un cos de bombers de país?
Catalunya ha d'obrir un proces per tal de començar a desenvolupar un nou cos de Bombers, Bombers de Catalunya com a cos únic de país, integrant els actuals serveis dependents de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Aena (al territori Català)

Aquesta consulta te com a objectiu, posar en mans dels representants polítics del Govern, Parlament, Ajuntament i Ministeri implicats amb responsabilitat a l’àmbit dels Bombers, la conclusió resultant d’aquest procés. Fent palesa la voluntat del col·lectiu que treballem en aquest sector, per tal de tenir-ho en compte a futur en la planificació, les modificacions de les lleis o la creació de noves normes al respecte i en cas afirmatiu demanant l'inici d'un proces de discussió, elaboració i formació d'un cos únic de Bombers a Catalunya.

La sectorial de l'Assemblea Nacional de Catalunya, "Bombers per la Independència" dona suport a aquesta consulta i també hi col·labora. Jo com a membre de BxI, també ajudaré en tot el que pugui, però vagi per endavant una queixa:

Els organitzadors han obviat d'aquesta consulta, el col·lectiu dels bombers voluntaris de Catalunya. Tot i així, aquest col·lectiu, que represent la MEITAT dels Bombers de la Generalitat, podrà participar-hi, gràcies a l'esforç d'uns quants bombers voluntaris, que voluntariament, valgui la redundància, donaran un cop de mà, perquè això sigui possible.

Els interlocutors dels bombers voluntaris hi són, i per tant, si se'ns busca se'ns trobarà, i en una consulta com aquesta, s'hagués donat tot el màxim suport i col·laboració. 

Esperem que sigui la darrera vegada que se'ns menysprea...

Feta la queixa, animo a tots els bombers catalans, sigui quina sigui la seva administració i el seu model de vinculació que participin en la consulta. Només treballant des de la base, i d'una manera transparent, democràtica i participativa, podrem tenir el model de bombers a Catalunya que volem. O almenys, hi haurem participat, encara que finalment sigui un altre.