dimecres, 17 d’octubre del 2012

Construint ponts de diàleg

Aquesta tarda, jo he estat un dels assistents d'una reunió on hi havia bombers voluntaris i membres del sindicat CCOO. Ha estat una trobada a petició dels propis sindicalistes i de la qual celebro molt. Ha estat una trobada on ens hem vist les cares, ens hem conegut i on tothom hi estava d'acord que l'actual clima de confrontació no afavoreix a ningú.
També tothom ha estat d'acord, que l'actual model de bombers voluntaris (i també de professionals) ha arribat al col·lapse i que està desfasat, i el que cal és trobar un nou model. Sobre quin ha de ser el nou model, tot i que hem parlat sense concretat gaire, tothom pot tenir la seva opinió, però el que està clar, és que ara, aquesta opinió s'ha de fer des del respecte a la discrepància i sobretot amb diàleg, molt de diàleg.
Hem tingut moltes coses en comú i molts problemes que ens afecten plegats, dels quals creiem que caldria una unió comuna per afrontar-los i solucionar-los. 
Avui doncs, hem començat a construir ponts d'un diàleg, necessari i bàsic entre bombers i a establir l'inici d'una estratègia conjunta.
El nostre país ha encetat un camí cap a la plena llibertat nacional i una vegada que haurem arribat al destí final, necessitarem un nou cos de bombers nacional. I aquest nou cos de bombers l'hem de crear entre tots. I penso que avui hem començat.
Gràcies!


diumenge, 14 d’octubre del 2012

Diferència Consell Bombers Voluntaris i Asbovoca

Avui parlaré de la diferència entre el "Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya" i l'ASBOVOCA (l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya). Explicaré qui és qui, ja que molta gent, no sap ni a qui representen, ni quines són les seves funcions.

El Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya, és l'òrgan legal i oficial de representació de tots els Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya. Actua en representació de tots els bombers voluntaris de cara a l'Administració. Està regulat pel Decret 172/2010, de 23 de novembre.
Està format per 7 caps de parcs de bombers voluntaris, un per cada Regió d'Emergències, i en les seves reunions, amb la Direcció General, hi assisteix, el Director General, que el presideix, 7 representants per part de la Direcció General, una secretària (per prendre acta) i aquelles persones que en aquell moment puguin aportar alguna cosa al tema que es tracta.
Aquests 7 caps de parc, són escollits de manera democràtica entre tots els bombers voluntaris. Cada regió, escull el seu representant. 

Tal com diu el Decret, les seves funcions són:
-Emissió d'informe sobre les disposicions de caràcter general que afectin els bombers voluntaris.
-Estudi i proposta de l'adopció de mesures preventives encaminades a la prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, especialment pel que fa a l'equipament i a la dotació dels parcs.
-Realització d'estudis en relació amb els riscos d'incendis potencials i dels bombers voluntaris mobilitzables en el territori de Catalunya.
-Informació de totes les qüestions relatives als bombers voluntaris, a petició de les associacions legalment constituïdes de bombers voluntaris.
-Proposta de criteris de coordinació, cooperació i assistència entre els bombers voluntaris.
-Proposta de mesures a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per millorar la formació, el perfeccionament i la capacitació dels bombers voluntaris.
-Criteris d'interpretació i de desplegament del Reglament de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i altres normes que els siguin d'aplicació.
-Elaboració d'estudis i propostes que afectin les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments exercides pels bombers voluntaris.

L'ASBOVOCA, és una associació privada (fundada l'any 1992), sense ànim de lucre i legalment constituïda i està format per socis (bombers voluntaris o no), que en una assemblea general trien un president i una junta. Els seus objectius són:
- Agrupar aquelles persones que siguin bombers voluntaris, formin part dels diferents Cossos de Bombers Voluntaris, n'hagin format part, en siguin col·laboradores, o bé hi donin suport.
- Exercir la representació dels associats davant les institucions nacionals, estatals o internacionals i també davant les agrupacions de caire semblant -estatal i/o internacional- de bombers voluntaris, o de recolzament d'aquests.
- Realitzar actuacions encaminades a conscienciar la societat envers la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, d'accidents i de sinistres.
- Promoure activitats culturals, recreatives, esportives i d'oci en general, per a tots els associats i àdhuc pel públic en general.
- Realitzar activitats formatives per conscienciar la sensibilitat ciutadana envers els bombers i la prevenció davant sinistres o actuacions, especialment en el món dels joves i les escoles.

La diferència doncs, entre un i altre, és que el Consell és la representació oficial, és "administració" estrictament parlant i l'ASBOVOCA és una representació privada, sense dependència de cap administració. Si bé, tot allò que tingui a veure amb els bombers voluntaris ha de passar per l'aprovació del Consell i és el Consell qui s'encarrega de gestionar-ho, l'ASBOVOCA, com associació històrica i nombrosa (uns 600 socis) també és escoltada per la DGPEIS i a vegades es demana el seu assessorament. L'ASBOVOCA també és un legítim portaveu dels bombers voluntaris i la seva presència i opinió no pot ser menyspreada per cap administració. 

dimecres, 10 d’octubre del 2012

Estudi i investigació sobre els bombers voluntaris

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, altrament dit, els bombers, començarà en uns dies, "un projecte d'investigació amb l'objectiu de conèixer el perfil sociològic dels bombers voluntaris a Catalunya. Es voldria comprendre quí són i què pensen els actuals integrants del denominat cos de bombers voluntaris, amb més de 2.500 integrants a tot Catalunya i repartits en uns 60 parcs de bombers, en uns moments de fortes transformacions i contradiccions en el model de prestació del servei voluntari dins dels Bombers de la Generalitat". 

Celebro aquesta iniciativa. Fa temps que penso que hi ha un un cert desconeixement dins la casa sobre els bombers voluntaris, tant a escala de direcció, com a escala dels mateixos bombers -professionals, sindicats i també entre bombers voluntaris de diferents parcs, ja que cadascú té unes inquietuds diferents. 

Actualment hi ha una certa fricció, discrepància i també molta mala llet, en l'actual model de Bombers a Catalunya. Per una banda, tenim que des de la Direcció General s'intenta donar-nos una política de peix al cove, és a dir, "no és tot el que voleu, però de moment heu d'acceptar això". A més cal tenir present, que mai ens ha defensat públicament de manera clara davant els atacs que hem patit i tampoc ha sabut frenar un boicot actiu i passiu cap als bombers voluntari per part d'alguns comandaments. 

També tenim el paper dels sindicats i alguns professionals, que es pensen que nosaltres som l'enemic número 1 i el mal dels seus problemes. 

I finalment trobem els mateixos bombers voluntaris, els quals, també discrepem sobre quin model i quin paper hem de tenir com a Bombers. Som  uns 2.500 bombers voluntaris, per tant, ja us podeu imaginar les diferents inquietuds i idees que poden arribar a existir. Un exemple molt clarificador és que tothom està d'acord (o almenys molta gent així ho ha expressat) que ens cal un nou reglament, però alhora de decidir com ha de ser, hi ha moltes diferències i algunes fins i tot contradictòries. 

Hi ha molt moviment des de fa un any dins els bombers voluntaris, arribant al seu punt màxim, al mes de maig, amb els fets de Rasquera (el qual, aprofito i faig un parèntesi, on malgrat les reivindicacions de Rasquera, m'agradaria saber si hem aconseguit realment alguna cosa...). La "casa"· s'ha adonat d'aquest moviment i ara es posa mans a la feina. Espero que les eleccions a la Generalitat de Catalunya, i un possible canvi de Director General, no paralitzi o desvirtuï la finalitat d'aquest projecte, com moltes vegades ha passat cada vegada que hi ha hagut eleccions i un canvi de Director General. 

Malgrat tot, celebro aquesta iniciativa i esperono als seus promotors i realitzadors que no defalleixen, alhora que faig una crida a tots els bombers voluntaris, perquè no deixin perdre aquesta oportunitat magnífica que tenim perquè se'ns escolti. Almenys la intenció clara hi és. 

 

dilluns, 8 d’octubre del 2012

Premi a 'Històries de Bombers'

Una de les meves passions és la història, i concretament la història dels Bombers. Fa uns anys vaig obrir un bloc, titulat precisament "Història de Bombers", amb la principal finalitat de donar a conèixer i divulgar la història dels bombers catalans en qualsevol de les seves èpoques.

Divendres 5 d'octubre, "Històries de Bombers" va ser reconegut i va quedar guanyador dels Premis Blocs Catalunya, organitza't per stic.cat (Societat de Tecnologia i Coneixement) en la categoria de "Història, tradicions i patrimoni".

dijous, 4 d’octubre del 2012

Bombers Voluntaris reaccionaris...

Hi ha caps de parc que no han fet arribar a la resta de bombers del seu parc, una enquesta sobre una proposta de reglament, a iniciativa del Parc de Matadepera i amb el recolzament de l'ASBOVOCA. 

Em sap greu aquest boicot i que hi ha gent tant tancada que no cregui el debat ha de ser el màxim de participatiu, plural, obert, profund i democràtic...  

Ho porto repetint des de fa dies, el nou reglament ens ha de solucionar el futur, no ens ha d’hipotecar i per això, ha de ser una eina que ens ajudi a avançar i com a tal, per la seva màxima importància, requereix la participació del màxim de gent. Com més gent, més visió i més debat. 

El destí del nou reglament no pot estar només en les decisions de quatre persones (qui diu quatre diu set), sinó que ha de ser consensuat i si cal, votat per tots els bombers voluntaris sense distinció. 

 La riquesa de la democràcia és que tothom pugui dir la seva. El problema és que algú vol controlar aquesta democràcia, i clar, llavors deixa de ser-ho. 

Hi ha caps de parc que es pensen que viuen en un regne de taifes i ells tenen el poder absolut de decidir que els hi arriba i que no als seus súbdits, ai, perdó als seus bombers voluntaris. Aquesta proposta de nou reglament, vol acabar amb aquest poder, i clar, això és el que espanta i el que porta a censurar...