dissabte, 28 de desembre del 2013

Carta als reis mags

Estimats Reig Mags d'Orient, 
Sóc un bomber voluntari i vosaltres ja sabeu que aquest any m’he portat molt bé, i que no he estat fent l’intrús, ni el mafiós, ni  he robat tasques estructurals. Ni tampoc he fet altres coses que no vull dir en veu alta.
Com que vosaltres ho sabeu tot, doncs no cal que us digui, que simplement he fet allò que posa en el reglament dels bombers voluntaris, la llei de bombers, i el que diuen les INT i els PNT, per tant, no he fet res ni il·legal, ni al·legal.  
M’agradaria molt que em portéssiu una bona assegurança, amb la mateixa cobertura mèdica que els meus companys professionals, i que en cas d’accident, cobri  les mateixes indemnitzacions econòmiques que ells i puntualment a final de mes, no al cap de mig any (i estant de sort).
També vull que em porteu un delegat de prevenció, salut i seguretat, per poder estar dins el Comitè de Seguretat Laboral, ja que ara se m’ignora. Desitjo un “Pla d'actuació i mesures a adoptar en cas de possible situacions d'emergència dins el propi parc” i una “Guia per l'avaluació de riscos laborals”. I sobretot sobretot un nou i millor reglament de bombers voluntaris, que ben falta ens fa!
Voldria poder tenir un examen de salut i poder sortir en les estadístiques i estudis del Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos del Departament d’Interior, ja que em tenen abandonat.
Desitjo un munt de cursos de formació, com a mínim amb les mateixes hores que els companys professionals.  I una convocatòria de nous bombers voluntaris i també una altra per caporals voluntaris. Sabeu que els voluntaris també podem tenir caporals i sergents, oi? Ho diu el reglament
I a casa dels meus amics sindicalistes, vull que els hi porteu un diccionari, perquè puguin aprendre que vol dir companyerisme, respecte, decència, afecte i altres paraules boniques que obliden quan parlen de mi.
Ah! I el carbó els hi porteu a aquells bombers que fan més hores fora del parc que dins! 
Signat,
El vostre bomber voluntari preferit!
Us he fet un dibuix d'un elefant vermell, el meu animal preferit 

diumenge, 15 de desembre del 2013

Bombers voluntaris i Prevenció de Riscos Laborals

S'acaba de fer públic, el nou Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) 2013-16 del Departament d'Interior.

El Pla defineix la política i els compromisos que el Departament d'Interior vol impulsar durant aquest període, amb els objectius generals a assolir, per treballar envers la integració de l'activitat preventiva dins dels sistemes generals de gestió i organització del Departament. Aquest Pla vol recollir les realitats i les necessitats existents al Departament, tenint cura de les especificitats funcionals de les diferents direccions generals i dels ens adscrits, així com de les característiques dels col·lectius professionals que hi treballen.

Pel que fa a bombers, es contempla els bombers funcionaris, el personal de la campanya d'estiu i el de les torres de guaita, però...

EN EL PLA NO SURTEN REFLECTITS ELS BOMBERS VOLUNTARIS
 
És a dir, LA MEITAT dels bombers que hi ha a Catalunya, estant deixats de la ma de Déu, en materia de Prevenció de Riscos Laborals.

Els bombers voluntaris NO tenim delegats de prevenció, salut ni seguretat. 

Els bombers voluntaris NO tenim un “Pla d'actuació i mesures a adoptar en cas de possibles situacions d'emergència dins el propi parc”. 

Els bombers voluntaris NO tenim una “Guia per l'avaluació de riscos laborals”. 

Els bombers voluntaris NO passem exàmens de salut anuals. 

Els bombers voluntaris NO se'ns té en compte en cap estadística ni estudi del Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la DGPEIS. 
 
Si fem la mateixa feina els bombers voluntaris que els bombers funcionaris, si correm els mateixos riscos i si als funcionaris se'ls avalua el seu estat físic i de salut, és inadmissible que en el 2013, els bombers voluntaris no se'ns tingui en compte en cap política de prevenció i seguretat laboral. 

Aquest fet perjudica greument, per una banda els propis bombers voluntaris, ja que es troben indefensos i sense cap coneixement en PRL; els bombers funcionaris, ja que veuen com els seus companys no tenen la mateixa formació ni reconeixement i per tant, tenen una clara desigualtat que els pot perjudicar en un servei; i en darrera instància, també es veu perjudicada la ciutadania, ja que la meitat del seus bombers no estan inclosos en la vulnerabilitat dels riscos laborals. 

No entenc com a aquestes alçades, ningú hagi entès encara que els accidents dels bombers, ens afecten a tots, ja que conduïm els mateixos vehicles, fem servir els mateixos protocols, tenim la mateixa formació, tenim els mateixos epis, i per tant, els estudis per reduir els accidents a bombers, haurien de contemplar a TOT el personal, no aquell que només té el nomenament de funcionari. 

Tot i que alguns argumentaran que aquest Pla és pels col·lectius professionals del Departament d'Interior, i que els bombers voluntaris no en formem part, això no és cap excusa perquè se'ns inclogui o hi hagi un estudi o pla específic que contempli els bombers voluntaris. Només cal una mica de voluntat amb els voluntaris...

Els bombers voluntaris (com els funcionaris) ens juguem la vida per salvar vides, i no podem estar indefensos en matèria de prevenció de riscos laborals. 

Ah! I no demano res de l'altre món, simplement només cal aplicar la llei: 

DECRET 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Article 74, e) Corresponen a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS): Dirigir el desenvolupament de les polítiques de recursos humans, de les de prevenció de riscos laborals i impulsar i desenvolupar les pròpies del cos de bombers de la Generalitat, aplicar i supervisar el compliment del règim estatutari del cos de bombers de la Generalitat i l'específic del personal tècnic especialitzat, dels bombers voluntaris i del personal complementari assignat per a l'extinció d'incendis forestals. 

Article 117, a) Corresponen al Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos (SCSLPR) les funcions següents: Impulsar i supervisar les activitats preventives i de salut laboral de la Direcció General.

Per tant, la DGPEIS ha aplicar la prevenció de riscos laborals als bombers voluntaris, i el SCSLPR també hauria de fer-se càrrec dels bombers voluntaris, entenent que el seu àmbit és la DGPEIS i que dins la DGPEIS estan inclosos els bombers voluntaris, 
 

dimecres, 4 de desembre del 2013

CATAC: "contra els bombers voluntaris s'han de fer coses que no vull dir en veu alta"

Avui hem vist amb l'obligació de denunciar un fet molt greu.

Els bombers funcionaris estan de mobilitzacions i alguns encara es pensen que tots els seus mals és per culpa dels bombers voluntaris, i sembla que encara no hagin entès que el model 
de Bombers a Catalunya, és un model mixt, entre bombers funcionaris i bombers voluntaris. 

El passat 26 de novembre va tenir lloc al parc de Cerdanyola, una assemblea de bombers funcionaris.  

En una de les intervencions, una bombera del Parc de Torroella de Montrí, pregunta: "Què podem fer per evitar que els bombers voluntaris facin sortides?"

Joan Carles Cerdan, un dels portaveus del sindicat CATAC, li contesta: "Si veieu algún bomber voluntari que està realizant el servei, doncs l'aparteu de la intervenció i que es quedi a rereguarda i truqueu a Inspecció de Treball i dieu que hi han uns "INTRUSOS", que están fent la vostra feina. O els denunciem a Inspecció de Treball o FEM ALTRES COSES QUE NO VULL DIR EN VEU ALTA"

És gravíssim que s'enganyi d'aquesta manera i es manipuli a tothom. Cerdan afirma que segons el reglament del voluntariat, els bombers voluntaris han d'estar a la reraguarda (que per cert, és diu "reguarda"). L'article 32.1 c) del Decret 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, diu que els bombers voluntaris tenen l'obligació, d'atendre els serveis de reguarda. No diu que només han de fer serveis de reguarda. Fer serveis de reguarda és una més de les obligacions dels bombers voluntaris, no només la única i exclusiva.  Per tant, aquesta afirmació és una opinió personal que trasgiversa la realitat i dona peu a malinterpretacions. 

És gravíssim que un representant sindical, una persona pagada per tots els ciutadans,  company de bombers que en teoria  ha de defensar els drets dels treballadors que treballen per ajudar a persones, insulti d'aquesta manera als bombers voluntaris i fagi apologia de la violència contra els seus propis companys.


Podeu veure la intervenció del figura al minut 41:50m d'aquest vídeo:

diumenge, 1 de desembre del 2013

Pressupostos 2014

Ja tenim aquí els pressupostos per l'any 2014. El pressupost del Departament d’Interior és de 1.110 milions d’euros, un 0,6% més respecte al pressupost prorrogat del 2013. D’aquests diners, el 14’5%, uns 161’06 milions d’euros, aniran destinats a Bombers.

Segons el conseller Ramon Espadaler, amb aquests diners, entre d’altres, es preveu una millora de l’equipament de seguretat dels Bombers de la Generalitat, amb l’adquisició de 4.500 jaquetes forestals. S’inverteix en obres de condicionament a l’edifici de Santa Caterina a Girona, per traslladar-hi les dependències regionals de Bombers, i obres de millora de diversos parcs de bombers. Es finalització del nou Parc de Bombers d’Olot i es renovació de 95 vehicles lleugers dels Bombers.

Si comparem aquests pressupostos amb els dels darrers 10 anys, veurem que en termes generals, els % de diners destinats a Bombers ha anat disminuint, excepte pels pressupostos per l’any que ve. Per tant, una dada positiva. Però la quantitat real invertida continua sent inferior en comparació amb fa uns 5 anys. De fet, els pressupostos de l’any 2011 van ser els primers que van iniciar una reculada, i la partida per l’any 2014, 161'06 milions d'euros, és lleugerament inferior a la mitjana de tots aquests anys, uns 163 milions d'euros. Notes a tenir en compte:

Les xifres estan expressades en milions d’euros.

En els pressupostos del Departament d’Interior, no estan comptats els organismes autònoms i l’empresa pública adscrita (Servei Català de Trànsit, Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 112 Catalunya, etc).

Entre els anys 2004 i 2006, els bombers estan dins la “Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil” (DGESC), que també contempla la Protecció Civil. Per això la partida pressupostària es superior en %.

A partir de l’any 2007, la “DGESC”, es divideix en la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) i la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS).  És en la DGPEIS que estan organitzats els bombers. Al dividir-se l’antiga DGESC, lògicament la partida en % pel cos de bombers, disminueix una mitjana d'un 5%. 

Els pressupostos del 2013 són una pròrroga dels del 2012, per això són iguals.

Normalment en els pressupostos, hi ha dos gran partides. Mossos i Bombers. Els Mossos d’Esquadra s’emporten de mitjana un 70% del total del pressupost. Bombers s’emporta un 15% i l’altre 15% es reparteix entre la resta de Direccions Generals del Departament d'Interior.

La mitjana de diners pressupostat per als bombers és d'uns 163 milions d'euros. 

I un 80% de mitjana dels pressupostos de Bombers va destinat a... renumeracions de personal, és a dir, a pagar les nòmines dels bombers.