dissabte, 15 de novembre de 2014

El Consell de Bombers Voluntaris aprova per unanimitat el seu pla d’actuació per al 2015

Dijous 13 de novembre de 2014, va tenir lloc una nova reunió ordinària del Consell de Bombers Voluntaris, l’òrgan col·legiat d’assessorament i consulta, adscrit a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), en el qual els representants de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració harmonitzen els seus interessos respectius.
 
A la reunió hi van assistir Ramon Parés, Director General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments; els tres subdirectors generals de la DGPEIS i els caps de totes les Regions d’Emergències, així com el director de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, Josep Maria Juncosa. Pels bombers voluntaris hi van assistir representants de les Regions d’Emergències Centre, Girona, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Terres de l’Ebre i un representant dels Pompièrs d’Aran, entre d’altres. 

Cal dir que els representants de les regions de Lleida i Tarragona no van assistir-hi ja que feia setmanes van presentar la seva dimissió com a protesta pel tracte de la DGPEIS cap a les reivindicacions dels bombers voluntaris. 

Els assistents a la sessió del Consell de Bombers Voluntaris van estudiar i debatre sobre diversos temes d’interès, com la millora de la cobertura en cas d’accident i les mútues i assegurances, tema amb el què es va comptar amb l’assistència i l’assessorament de Cristina Turmo, Subdirectora General de Riscos i Assegurances de la Direcció General de Patrimoni del Departament d’Economia i Coneixement.
 
Així mateix, a la sessió es va tractar la proposta de reforma de l’art. 10 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments de Catalunya, per estudiar la incorporació dels bombers voluntaris a la condició d’agent de l’autoritat. Per treballar aquest àmbit, es va comptar amb l’assessorament de Marta Viñals, cap del Servei d’Assessorament Jurídic de la DGPEIS.

Personalment celebro molt aquest punt, ja que a finals de setembre vaig presentar unes al·legacions al reglament on demanava que els bombers voluntaris havien de ser agents de l’autoritat quan s’està de servei, als efectes de garantir la protecció de les persones i els béns en situació de perill. No pot ser que un cobrador d'un peatge sigui agent de l’autoritat, i un bomber voluntari estant de servei, no ho sigui

Altres punts tractats van ser l’estat de la tramitació de la modificació parcial del Reglament del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, el Pla d’actuació i objectius a assolir pel Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya per l’any 2015 i la substitució dels membres del Consell de Bombers Voluntaris que han dimitit les darreres setmanes.
 
Finalment, en el decurs de la reunió, Ramon Parés, director general de la DGPEIS i president del Consell de Bombers Voluntaris, va manifestar la voluntat de la direcció general de millorar els canals de comunicació interna amb el col·lectiu de bombers voluntaris.

El Consell de Bombers Voluntaris ha establert un pla d’actuació i objectius per al 2015, que contempla, entre d’altres punts:
 
• l’aprovació, per part del Govern, de la modificació parcial del Reglament del Cos de Bombers Voluntaris. 
[personalment penso que hem perdut una oportunitat per fer un reglament més o menys definitiu pels propers anys. Hi ha coses que han quedat penjades i no sabrem quan tornarem a fer una nova modificació. El reglament que es modifica és del 1996]
 
• un cop aprovada aquesta modificació, es procedirà a fer efectiva una nova convocatòria pública per la selecció i accés de nous bombers voluntaris. 
[que a efectes pràctics vol dir que no estaran disponibles en el parc de bombers fins mitjans 2016. El que també s'hauria de fer, és donar de baixa a tots aquells bombers que fa anys que no van pel parc ni fan formació ni van a cap servei i que encara ara es comptabilitzen com a bombers voluntaris en les estadístiques oficials, cosa que no hauria de passar]. 
• la proposta de recuperació del valor de les indemnitzacions, anteriors a l’ordre INT/93/2013, de 13 de maig, als bombers voluntaris,
[és a dir, entre d'altres, enlloc de cobrar 6,59€ per hora de servei, passar a cobrar 7,53€. El que també estaria bé, és que no triguessin 10 mesos a pagar.]
 
• la promoció de la reforma de l’art. 10 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de Catalunya, per donar als bombers voluntaris la condició d’agents de l’autoritat mentre estiguin en acte de servei,
[ja he apuntat més amunt que celebro i molt, aquesta iniciativa]

• l’aprovació del protocol de sortides de la Subdirecció General Operativa de la DGPEIS,
[Aquest també és un punt important, ja que hi ha comandaments de bombers, que literalment ignoren els voluntaris i mai els fan sortir. Perdoneu, però algú ho havia de dir.]

• el treball per tal de solucionar el tràmit i la gestió dels endarreriments en el cobrament de les indemnitzacions en els casos d’incapacitat temporal per accidents produïts en l’exercici de les seves funcions.
[hi ha companys que han estat més d'un any per cobrar i això no és just i dona un sentiment de deixadesa per part de l'administració cap al bomber voluntari. Espero que, en cas d'indemnitzacions, es pagui mensualment

• l’estudi, dins de l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, d’opcions de millora de la cobertura en els àmbits sanitari i social,
[l'etern problema de l'assegurança. De veritat tant costa que tinguem una assegurança digna i completa?]

• l’estudi de la realitat d’altres models d’emergències i bombers europeus, així com els requeriments per a la seva aplicació al nostre país
[sempre va bé observar que passa al nostre voltant]
 
• la regularització i el desenvolupament dels diferents nivells de formació que han de rebre els membres del Cos de Bombers Voluntaris, ja sigui mitjançant la formació bàsica, de capacitació, la formació contínua, d’especialització o les activitats teòrico-pràctiques de perfeccionament i consolidació.
 [pel que fa a la formació, ho tinc molt clar: els bombers voluntaris han de fer les mateixes hores que els bombers professionals. Fem la mateixa feina, oi? Doncs hem de fer la mateixa formació. Fi del debat.]


Finalment una cosa que crec que el Consell hauria de treballar i de manera urgent, ja que no està inclosa en aquest pla, és que els bombers voluntaris també tinguem delegats de prevenció, salut i seguretat, per poder estar dins el Comitè de Seguretat Laboral, ja que ara se'ns ignora completament. 

Celebro que hi hagi voluntat de continuar treballant i de resoldre els problemes que patim els bombers voluntaris, tot i que en alguns aspectes sóc un mica pessimista, ja que no veig una voluntat real de canvi. A més a més, l'estratègia errònia d'alguns, impossibiliten cap diàleg que que ens faci avançar.

Cap comentari:

Publica un comentari