diumenge, 24 d’agost de 2014

Consell Assessor per a la Transició Nacional i els bombers


El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) neix del compromís expressat pel president de la Generalitat, durant el debat d’investidura, de dur a terme aquesta legislatura una consulta al poble de Catalunya sobre el futur polític i nacional del país per garantir el seu desenvolupament econòmic, social i cultural i la supervivència, enfortiment i millora del seu estat de benestar.

La creació d’aquest Consell, en el mes de febrer del 2013, respon a la voluntat del Govern de dotar-se del millor assessorament jurídic i tècnic per desenvolupar aquest procés, que s’ha de basar en els principis de diàleg i legalitat i amb la voluntat del màxim consens possible.  El CATN està integrat per persones de reconegut prestigi en les diferents disciplines vinculades amb el procés de transició nacional.

El CATN ha elaborat en aquest darrer any, 19 informes sobre els passos cap a la independència i sobre les estructures d'estat necessàries per a Catalunya en el camí cap a la consulta, que han estat lliurats al Govern de la Generalitat.

L’informe número 17, entregat en data 28 de juliol, tracta de la seguretat interna internacional de Catalunya, i parla de les emergències i els bombers. Sobre aquest tema, m’he quedat sincerament una mica decebut.

Aquest document comença amb una premissa: “l’Informe es limita a examinar, sota el supòsit que Catalunya sigui un nou Estat independent, els primers mesos del procés de construcció d’aquest nou Estat. L’Informe no entra en l’anàlisi dels aspectes operatius de les estratègies polítiques i actuacions que s’hi proposen”. I tampoc entra en “les polítiques públiques que s’hauran d’adoptar a mitjà i llarg termini”. Mal fet, perquè el que realment necessita aquest govern, és que algú l’assessori en matèria de bombers i d’emergències vist l’actual desgavell que governa la Conselleria d’Interior i en especial la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis.

La primera vegada que fa referència a bombers, és en el punt 3.1 “Evolució, descripció general, característiques i valoració del model actual” on es diu que “la gestió de les emergències i la protecció civil, està estructurat combinant cossos professionals (Bombers de la Generalitat de Catalunya, Bombers de Barcelona) i estructures voluntàries i amb presència local, com Protecció Civil o les Associacions de Defensa Forestal (ADF)”. Veiem doncs que s’obvia dins els Bombers de la Generalitat, que existeixen els bombers voluntaris, i que aquesta especificitat fa que sigui un model mixt ben singular, amb les seves avantatges i desavantatges. El que està clar, és que el model és mixt i actualment està a punt del col·lapse, tal com apunten comandaments de bombers, sindicats de bombers professionals i l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya. Desconeixo perquè els autors han obviat els bombers voluntaris, però és un fet molt greu, tant si és per ignorància com si està fet expressament.

Seguidament parla que els Bombers de la Generalitat de Catalunya són 4.500 efectius. No sé a que es refereix aquesta xifra, si només als bombers professionals o també comptant els bombers voluntaris. Si compta només els bombers professionals, la xifra més aproximada vindria a ser uns 2.400, i si compta bombers professionals més bombers voluntaris, la xifra vindria a ser uns 3.500. Cal dir que oficialment sempre es parla d’uns 2.500 bombers professionals i uns 2.300 bombers voluntaris, però aquestes xifres no són reals, perquè dins els bombers professionals es compten els que estan de segona activitat i dins els bombers voluntaris, els veterans i juvenils, i aquestes tres distincions són efectius que no surten a foc ni a cap servei i que per tant no estan operatius. A més, dins els bombers voluntaris, hi ha una important manca de bombers que estan comptabilitzats com a bombers operatius, però que fa anys que no apareixen pel parc i a la pràctica tampoc són bombers reals operatius i per tant, s’haurien de descomptar de les xifres oficials.

Així doncs, els membres del Consell Assessor per a la Transició Nacional, haurien de saber que la xifra real aproximada de bombers a Catalunya, comptant professionals i voluntaris és d’uns 3.500 efectius.

En l’informe no es torna a parlar dels bombers fins el punt 4.2.1.10. “Assumpció d’algunes tasques específiques de protecció civil i gestió d’emergències garantides fins ara pel Govern central”. Segons l’informe aquestes tasques són les que fa la UME (Unitat Militar d’Emergències). Aquí torno a veure un total desconeixement dels autors, al parlar de la UME, ja que la UME a Catalunya no fa cap tasca exclusiva i la única cosa que fa, és a petició del Govern de la Generalitat i és recolzament en incendis forestals, amb personal, i recolzament amb material i infraestructures en casos puntuals com inundacions o nevades. En l’informe s’apunta que les actuacions que caldria adoptar són la creació d’un nou Pla de Protecció Civil i Emergències amb una reestructuració, adaptada a la condició de nou estat, tant dels òrgans institucionals com dels tècnico-operatius.

Em sap greu i és greu, que no parli que els serveis de bombers han d’assumir les noves competències que tindria l'Estat Català, en matèria de salvament marítim, aeroports o centrals nuclears. En canvi si que parla i amb encert que cal establir protocols i convenis de cooperació amb els serveis d’emergència dels països veïns. Això és important, perquè per exemple, actualment per enviar ajudar o cooperació solidària fora de les fronteres d’Espanya, cal el permís de Madrid, i en algun cas, els bombers catalans no han pogut anar a ajudar perquè aquest permís s’ha denegat.

Finalment torna a parla dels bombers en el punt 5.4.2.1. “Actuacions sobre components que pertanyien a competències de l’Administració central” i és una repetició de l’anterior:
- Preparar un nou Pla de Protecció Civil i d’emergències, amb una reestructuració, adaptada a la condició de nou estat, tant dels òrgans institucionals com dels tècnico-operatius.
- Estudiar, i si escau, crear, a partir del Cos de Bombers de la Generalitat i del de l’Ajuntament de Barcelona una unitat operativa per a emergències complexes.
- Establir protocols i convenis de cooperació amb els serveis d’emergència dels països veïns.

Observem que només  es parla de tres actuacions que s’han de fer. Des del meu punt de vista, torno a repetir, i em sap greu, la desconeixença d’aquest tema dels membres del CATN.

Sobre el primer punt, abans d’un nou Pla de Protecció Civil, a nivell de Bombers de la Generalitat, cal una nova llei de bombers que actualitzi l’actual i l’adapti a un cos de bombers nacional i no pas autonòmic. Cal un reglament de bombers professionals , ja que no existeix cap, i això és fonamental per tal d'organitzar el cos a nivell organitzatiu i disciplinari i cal una reforma de l’actual reglament de bombers voluntaris per dotar els voluntaris de tots els continguts i equipar-los amb els professionals.

Sobre el segon punt, més que crear una unitat operativa per a emergències complexes, entre Bombers de la Generalitat i Bombers de Barcelona, potser cal plantejar la creació d’un sol cos nacional, on també s’ha de definir el paper dels Pompiers d’Aran, o una reorganització de les especialitats dels Bombers de la Generalitat, GRAF, GRAE, GEM, o crear-ne de noves.

I sobre el tercer punt, molt encertat establir protocols i convenis de cooperació amb els serveis d’emergència dels països veïns, però abans i de manera urgent, cal dotar als bombers catalans dels mecanismes necessaris en matèria de salvament marítim, aeroports o centrals nuclears, que són competències de les que actualment estan exclosos.

En l’informe tampoc es parla dels bombers d’empresa, i cal tenir present que també tenen la seva importància estratègica en prevenció i extinció d'incendis i de salvaments en empreses, algunes d’elles, vitals per l’economia del país i que un accident o boicot podria tenir importants conseqüències econòmiques, ambientals i socials. Per tant, també caldria comptar amb aquest sector. Com també caldria tenir present, de qui és fa càrrec dels bombers dels aeroports en mans d’AENA, que crec que haurien de ser absorbits per la Generalitat.

Ara per ara, la base de tot plegat és tenir personal i des del meu punt de vista, i també de comandaments de bombers, sindicats de bombers professionals i l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, és que el nombre de bombers és insuficient, per tal, la principal actuació seria convocar noves places de bombers per fer front a aquesta necessitat urgent de personal.

I finalment un apunt, els membres del Consell Assessor per a la Transició Nacional, han tingut present, han previst tots els escenaris possibles, a nivell d'emergències i seguretat, que poden passar els dies previs a la celebració de la consulta, el dia de la consulta, així com els dies previs a la independència o el mateix dia de la independència? I quan dic tots els escenaris, dic tots: boicots de caire estratègics (llum, aigua, gas, carreteres), intervenció militar, atemptats...I no, no parlo de ciència ficció. Parlo d’Espanya, no ho oblidem. 

Si voleu llegir l'informe:  
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_17_seguretat_interna_internacional.pdf

I si voleu llegir la resta d'informes:
http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/consells-assessors/consell_assessor_per_a_la_transicio_nacional_catn/informes_publicats/
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada