divendres, 17 de gener de 2020

Consulta pública prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Aquests dies s'ha obert una consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris. 

El Reglament és de l'any 2015, és a dir, només té 4 anys i mig, i ja l'estem modificant?? Doncs sí. El de l'any 2015 es va fer ràpid i corrent i va quedar un nyap amb totes les qüestions que caldria haver inclòs. 

A més a més,  les dificultats d’execució del sistema selectiu i de manteniment dels requisits d’ingrés, que ha portat en els darrers tres anys a la revocació de més de 200 bombers voluntaris per diferents causes, i és per això que cal millorar el Reglament.  

El setembre del 2014 vaig fer unes al·legacions a l'esborrany de Reglament, però no les van tenir en compte. Enguany he tornat a presentar pràcticament les mateixes, que en resum vindria a ser:

- Ser agents de l'autoritat. 
- Mateix requisit d'accés que els bombers funcionaris.
- Per ser cap de parc, s'ha de ser caporal, sergent o oficial.
- Titulació del grup C per oficial, sergent o caporal.
- Afegir a les funcions dels caporals, sergents i oficials les tasques operatives d'inspecció i de comandament.
- El consell de bombers voluntaris ha de ser votat per tots els bombers voluntaris, i s'han de poder presentar tots els bombers voluntaris, no només els caps de parc.
- Que es contemplin i estiguin coberts per l'assegurança els accidents “in itenere” en trajecte a assistència a les pràctiques, assistència a cursos i per l'assistència a sinistres i serveis de rereguarda.


També com a novetat, he proposat:

- Tenir el permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permís equivalent d'acord amb la normativa aplicable, com a condició indispensable per ser bomber voluntari (sense cap termini, ja que ara tens 5 anys per tenir-lo).
- Fer les mateixes hores de formació que els bombers funcionaris en el curs de formació que es fa l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. (Els funcionaris fan 700h i els voluntaris 500h). 
- Tenir per reglament, delegats de prevenció, salut i seguretat, per poder estar dins el Comitè de Seguretat Laboral, i que els bombers voluntaris constin en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) del Departament d'Interior.
-Requisit per ser bomber voluntari: No tenir antecedents penals en violència de gènere i aportar certificat de delictes de naturalesa sexual (certificat negatiu conforme no n'han comès).
- Una vegada enllestit l'esborrany definitiu, el reglament hauria de ser votat i aprovat per tots els bombers voluntaris. 


A part de les meves propostes, he vist altres aportacions molt interessants, com per exemple: 

- Establir convenis amb administracions i empreses privades perquè un bomber pugui abstenir-se de la seva feina per descansar, en cas d'haver fer de bomber tota la nit. 
- Permetre als bombers voluntaris de la secció activa obtenir el CFGM de tècnic/a en emergències i protecció civil.
- Fer que els bombers voluntaris puguin participar en les convocatòries dels bombers funcionaris del Complement d'Acreditació de l'Estat Físic (CAEF) i que els aptes obtinguin una gratificació
- Promoure la presencia d'una plantilla complerta de bombers voluntaris als parcs de bombers funcionaris, però no per suplir mínims, sinó per millorar les dotacions. 

També hi ha un parell de propostes per deixar de ser bombers voluntaris i tenir un contracte laboral i passar a ser bombers a temps parcial o "bombers comunitaris", com els anomena la persona que ho proposa. Però això ja seria un debat molt més profund que implicaria una total reestructuració de l'actual model mixt.

Com a conclusió, celebro que el procés de redacció sigui per primera vegada, un procés totalment obert, transparent, participatiu i democràtic, però adverteixo que m'agradaria que això fos realment així i totes les propostes siguin estudiades i s'obri entre la DGPEI5 i les persones que les han presentat, un debat per poder exposar-la i defensar-les molt millor. I que una vegada hi hagi un esborrany, aquest sigui novament modificable i es puguin fer noves aportacions i canvis. 

divendres, 26 d’abril de 2019

El finançament dels Bombers de la Generalitat

Quin és el finançament dels Bombers de la Generalitat?
La llei 5/1994 de 4 de maig preveu que els ajuntaments i diputacions ajudin a finançar els serveis de prevenció i extinció d'incendis.
Però col·laboren econòmicament ajuntaments i diputacions??

He presentat una instància a la Generalitat i ja tenim resposta.

Segons l'art. 59 de la llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat poden comptar per a llur finançament amb els recursos:
a) Dotacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
b) Aportacions voluntàries de les diputacions provincials de Catalunya.
c) Aportacions obligatòries de les diputacions provincials de Catalunya, segons els decrets de transferències dels serveis a la Generalitat.
d) Aportacions dels municipis de Catalunya.

M'agradaria saber, en relació amb els pressupostos des de l'any 2008 fins l'actualitat:
1) Les aportacions voluntàries de les diputacions provincials de Catalunya, desglossada per cada diputació.
2) Les aportacions obligatòries de les diputacions provincials de Catalunya, segons els decrets de transferències dels serveis a la Generalitat, desglossada per cada diputació.
3) Les aportacions dels municipis de Catalunya, desglossada per cada municipi.
4) L'origen i font dels ingressos per finançar els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat.
5) El % dels punts 1,2 i 3, en relació amb el total d'ingressos.

I la resposta que hem rebut ha estat:

Segons la informació facilitada per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, us informem del següent:
Des de l’any 2008 en endavant, pel finançament dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat NO hi ha hagut aportacions ni transferències de les previstes a les lletres b), c) i d) de l’article 59 de la Llei 5/94, de 4 de maig.
Es a dir, tot el pressupost d’aquests serveis ha anat a càrrec de la Generalitat de Catalunya. El pressupost de la Generalitat pels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments únicament es completa amb:
- La contribució especial per a l'establiment, la millora i l'ampliació de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments. Contribució creada mitjançant la Llei 5/1994, de 4 de maig.
- La "Unión Española de Entitades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), en representació de les entitats asseguradores, signa periòdicament convenis de col·laboració amb la Generalitat per a la recaptació de la contribució especial.
- La taxa per a la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments, creada mitjançant la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres.

Vista doncs la resposta,
En resum, com a mínim, des de l'any 2008, quan va començar la crisi que encara afecta als bombers, malgrat que la llei ho diu, NO hi ha hagut aportacions ni voluntàries ni obligades de les diputacions provincials, així com tampoc CAP aportació dels municipis de Catalunya.
Tot plegat és massa greu, ja que qui és el responsable de fer complir la llei? Si diputacions i ajuntaments han de contribuir a finançar Bombers, com és que, des de l'any 2008, no hi ha hagut cap aportació econòmica?
Però el més greu, és que darrerament, ara que s'acosten eleccions municipals, alguns alcaldes han reclamat a la Generalitat més recursos pels bombers de la seva població, però des dels seus municipis no es fa cap aportació econòmica.
A qui pertoqui, que faci complir l'art. 59 de la llei 5/1994, de 4 de maig, i que hi hagi més serietat, compromís i responsabilitat als ajuntaments i diputacions per finançar els Bomberscat, tal i com els hi pertoca per llei.

dimecres, 24 d’octubre de 2018

Llei Marc de bombers a Espanya

7.000 bombers de tot l'Estat es van manifestar a Madrid el passat 20 d’octubre per reclamar i avalar el Projecte de Llei que ha presentat al Congrés dels Diputats la formació política Podemos.

Què és aquest projecte de llei? És una reinvindicació històrica de la “Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales” on es vol establir uns criteris i un marc normatiu comú per a tot el territori espanyol, garantint una organització i funcionament homogeni per tots els bombers. Es vol també que els bombers hagin de ser funcionaris de carrera, i tinguin la consideració d'agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions. Una de les intencions és crear la Direcció General de Bombers, sota la dependència de la Subsecretaría de l'Interior i que existeixi una Comissió Estatal de Coordinació dels serveis de bombers. Es vol refermar que els municipis de més de 20.000 habitants hagin de comptar, com a mínim, amb un parc de bombers. En el projecte també es vol regular la mort en servei i la segona activitat. En definitiva, una Llei Marc que reguli els bombers a tota Espanya.

I què hi tenim a dir els bombers catalans, en aquesta llei? Primer cal precisar que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis de prevenció i extinció d'incendis, així doncs, una llei superior espanyola, podria deixar sense efecte algun article o contingut de l’actual llei catalana 5/1994, de 4 de maig, que regula els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Per tant, caldria estar a l’aguait sobre si ens podria afectar de manera negativa, sobretot pel que fa a l’actual model mixt de bombers professionals i bombers voluntaris. (Confesso que tampoc m’he mirat amb lupa i deteniment l’esborrany de llei i l’he comparat amb la normativa catalana, perquè, entre d’altres, crec que caldria l’assessorament d’algun jurista).

Sincerament, a aquestes alçades de la pel·lícula de les relacions entre Espanya i Catalunya, els bombers catalans hem de tenir clar, que cap solució vindrà d’Espanya. 

Recordo per exemple, que segons l’article 132 de l’Estatut d’Autonomia “correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil”. En base a aquest article, el govern de Catalunya va presentar l’any 2017 un recurs al Tribunal Constitucional contra diversos articles de la "Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil", impulsada pel govern espanyol, ja que plantejava dubtes sobre qui havia d’assumir les competències de coordinació de la Protecció Civil a Catalunya. Però el Tribunal Constitucional va rebutjar, per unanimitat, el recurs del Govern de la Generalitat i la sentència considera que l’Estat ha de coordinar tota la protecció civil, en tot moment, tant quan hi ha emergència, com quan es planifica o s’estableixen mesures preventives. Aquesta sentència és doncs un atac més a les competències de l’Estatut. 

I també vull remarcar que l'Estatut, no està desplegat del tot, ja que segons l’article 132,  correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de salvament marítim i en matèria de seguretat nuclear, i cap de les dues competències no s’ha traspassat, 12 anys després de la seva aprovació.

Així doncs, creieu que aquesta llei espanyola de bombers ens pot arribar a respectar?

Desitjo els millor pels bombers espanyols i aquesta llei que volen fer és una bona mesura per endreçar la seva situació legal i laboral ja que la fragmentació de cossos és una característica dels serveis d'extinció d'incendis a Espanya. Però a Catalunya hauríem de traçar el nostre propi cami. 

Els bombers catalans realitzem els nostres serveis en un marc acotat de competències, limitat de mitjans i pressupostos i encasellats estructuralment pel fet de viure en una autonomia controlada, amenaçada i ocupada. Recordo també el mal que va fer a bombers, l’aplicació del 155 i la intervenció econòmica de les finances de la Generalitat.

Sí, a Catalunya encara tenim moltes mancances. Volem millorar el servei de bombers? Treballem doncs per a la construcció de la República Catalana, perquè només amb un estat propi, els bombers catalans disposarem de totes les eines jurídiques, legislatives i pressupostàries necessàries per oferir un servei de bombers com cal.

Pd: segons la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, els grups parlamentaris del congrés espanyol entenen la necessitat d'aquesta llei i tenen, entre d’altres, el suport d’Esquerra Republicana. M’agradaria saber si això és cert, i en cas que fos cert, si els d’ERC han estudiat les repercussions d’aquesta llei a les nostres competències estatutàries. Els polítics republicans haurien d’estar treballant per crear lleis pròpies d’estructures d’estat i començar a desconnectar de l’Estat Espanyol i els seus cants de sirena.
Pd2: la creació d'un sol cos unificat de bombers a Espanya, és l'aspiració màxima de diverses associacions i sindicats espanyols de bombers. De moment ja hi ha un projecte de Llei Marc...Esperem no acabar sent engolits. 

El projecte de llei el podeu consultar aquí: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-328-1.PDF

dimecres, 11 d’octubre de 2017

Els bombers serem sempre vostres


Aquests darrers dies els bombers que no estàvem de servei hem sortit al carrer. Jo era un d'ells. En el meu uniforme porto l'escut de la Generalitat. Per tant, és un deure i una obligació, defensar el meu govern i les seves institucions.  I com a demòcrata, també és deure i obligació, defensar el referèndum, com a solució a l'encaix de les relacions entre Catalunya i Espanya, i com a eina per què els catalans decidíssim el nostre futur.  

Hi ha gent que critica el fet d'haver sortit els bombers al carrer amb casc i jaqueta ben visible. Però cal dir-ho ben clar: hem sortit a rebutjar i evitar la violència, a pacificar la gent, i especialment l'1 d’octubre per defensar la integritat física dels ciutadans, que feien cua davant dels col·legis electorals, tot patint un terrorisme d'estat per la policia nacional i guàrdia civil, que s'han comportat com forces d'ocupació.  

Però ara, aquells que sempre s'han cregut per sobre del bé i del mal, demanen que no tornem a sortir amb casc i jaqueta. Em sap greu. Si cal, tornarem a sortir.    

Els bombers sempre serem fidels al nostre poble, i que ningú dubti mai, que SEMPRE vetllarem per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, tot complint la nostra carta de servei. De totes les persones. Totes.


I quan sigui necessari, ens trobareu de nou al carrer, vetllant per la democràcia, pel nostre govern, per la gent i per la llibertat.  

divendres, 15 de setembre de 2017

Com a bomber, votaré Sí!

Votaré "Sí" l'1 d’octubre, i us exposaré els meus motius com a bomber de la Generalitat de Catalunya.

Catalunya esdevenint país independent gestionarà el 100% dels seus impostos i disposarà de tots els seus recursos econòmics per augmentar l'escassa plantilla de bombers, invertir més en formació i tecnologia i comprar nous vehicles i material de darrera generació.

Assumiríem competències que no tenim, com centrals nuclears, ajuda internacional i salvament marítim, guanyant en coordinació per estar tot unificat. Els bombers d'aeroport s'integrarien al sistema d'emergències, deixant d'estar dividits i precaritzats.  

Pel fet de ser independents, el marc jurídic i legislatiu que afecta els bombers com riscos laborals, color dels rotatius, seguretat social, jubilació, pensions, etc., que ara es legisla des de Madrid, canviaria i es milloraria, adaptant tot això a la nostra realitat.  

Una República Catalana és l'única via possible per endreçar el cos de bombers i redefinir el model actual, establint un servei completament organitzat com una estructura d'estat, tot perfeccionant-lo, cosa que ara és impossible de fer ja que vivim en una trista comunitat autònoma, que no disposa de tots els seus recursos econòmics ni de tota la capacitat per legislar, i Catalunya està cada vegada més intervinguda, espoliada i oprimida.


Votar "Sí" és l'única garantia per un cos de bombers modern i eficient.


Pd: Amb la independència els Bombers de Barcelona i els bombers d'empresa, també es beneficiarien ja que el nou status els donaria les eines jurídiques, legislatives i pressupostàries necessàries per solucionar mancances i millorar les condicions laborals, tècniques i operatives.

dijous, 6 d’octubre de 2016

Què hem de fer amb les ADF?

El capítol número 3 del programa “Emergències” emès per TV3 el diumenge 2 d’octubre va destapar la caixa dels trons entre les Agrupacions de Defensa Forestal i entre els apagafocs en general. Es van veure imatges de membres d'ADF que semblaven més una colla d’amics inexperts davant el foc, que no pas un grup d'extinció. A més a més, no anaven el suficientment equipats per fer front a la lluita contra les flames. Fins i tot, un d’ells, anava vestit amb bambes, pantalons curts, màniga curta, sense guants i amb un barret de palla! Un barret de palla!

Mitjançant les xarxes socials, alguns ADF van criticar el mateix director del programa per emetre aquelles imatges, ja que allò “feia mal” a les ADF. Però siguem sincers, la culpa no és del director, ni molt menys! Ara no mateu al missatger! Ell tant sols va mostrar una realitat existent a casa nostra: gent poc preparada (o almenys ho semblava) i poc equipada per anar a apagar un incendi forestal.

A les poques hores de l'emissió del programa, la Junta Directiva Executiva de les ADF a Catalunya va emetre un comunicat on exposava, entre d'altres coses, què allò que es va veure en el programa “no era la manera generalitzada d’actuar” ja que la majoria d’ADF estan ben equipades i ben coordinades.

El debat està servit. És aquesta la imatge real de les ADF? Quina ha de ser la tasca de les ADF en un incendi?

Les ADF van néixer fa uns anys quan els propietaris rurals i pagesos es van unir per fer front als incendis forestals dins les seves propietats i el seu terme municipal. Però ho feien a la seva manera. Anaven amb quatre cubes amunt i avall. Amb els anys, les ADF s’han “professionalitzat” si em permeteu l'expressió. Ja no estan formades només per propietaris rurals i pagesos, sinó també per veïns de zones rurals i joves amb inquietuds per ajudar al seu poble i que fins i tot es mobilitzen per anar a centenars de quilòmetres del seu poble. Ara no tant sols porten cubes, sinó moderns camions d'extinció i van equipats, coordinats i uniformats de la millor manera per estar davant de les flames. I molts tenen una gran formació. 

En les ADF existeix molta gent molt vàlida per col·laborar en l’extinció d’incendis, sobretot pels seus coneixements del foc i del territori, uns perquè treballen la terra a diari, són pagesos i besnéts, néts i fills de pagesos, i d'altres, perquè tenen formació acadèmica i professional. Les ADF també són també com una mena de planter de bombers, ja que hi ha joves que han fet el seu “bateig de foc” com a ADF, i posteriorment han fet el salt per ser auxiliars forestals, bombers voluntaris o bombers professionals.

Però en les ADF, també hi ha molt flipat i molt John Wayne del foc. No ens enganyem, i si en parlem, parlem de les coses bones i de les dolentes. Ah! I ja no parlem d’aquelles tasques que fan les ADF que no tenen res a veure amb la prevenció i extinció d’incendis forestals, com apagar cotxes, contenidors, prevenció en correfocs urbans, etc.

I això passa perquè no existeix cap filtre per ser ADF. Per ser ADF, i tenir el carnet groc (aquell que et dona el permís necessari per actuar al front del foc), només cal  tenir 18 anys i un certificat mèdic on s'especifiqui que no tens cap limitació o impediment per a actuar en foc forestal. És a dir, amb 18 anys i un certificat, et plantes davant d’un foc forestal, fent la mateixa feina que els bombers! Massa coherent no és, sobretot si parlem en termes de seguretat, oi?

Les meves paraules potser no agradaran, però aquesta és la realitat.

Des del meu punt de vista, caldria uns mínims que ara no es compleixen. Un ADF amb carnet groc hauria de tenir una sèrie de requisits i sobretot passar unes proves teòriques i pràctiques per ser-ne membre i lògicament, després, rebre una formació obligatòria per poder actuar en un incendi forestal. I les tasques de les ADF haurien d’estar ben definides i aquell que no les complís, rebre una sanció. Si els bombers que estan a primera línea de foc han de passar uns requisits i una formació, doncs un ADF també, tant per la seva pròpia seguretat, com per la resta de grups d'emergències que també estan actuant. 

Tot i que si fos per mi, encara seria molt més agosarat. Les ADF les deixaria exclusivament dins el camp de la prevenció d'incendis (amb voluntaris o si cal amb gent retribuïda), ja que si està formada per propietaris rurals i pagesos, són ells els que han de vetllar per la seva propietat privada (el bosc) amb l'ajuda pública que els hi calgui. Aquí també encetaríem un debat que ara no toca, però de qui ha de ser la gestió del bosc? Del seu propietari, o de la societat en general què és qui en fa ús...

Però tornant a les ADF, i pel que fa a l'extinció, els més ben preparats i amb experiència (aquells pagesos que abans parlava que coneixen el territori i el foc) assessorarien els bombers, tant preventivament com durant l'extinció. I la resta d’ADF que volguessin participar en l'extinció, els faria entrar com a bombers voluntaris (si compleixen requisits i passen les proves, of course!), i de pas, es solucionaria les mancances de bombers voluntaris i tindríem molta més gent preparada, formada, equipada i llesta per fer front als incendis forestals.

Com deia abans, el debat està servit i aquest és la meva humil opinió. Segurament hi hauran d'altres, que poden ser millors que la meva, però el que està clar, que així les coses no poden continuar. 


dimecres, 15 de juny de 2016

Diferències d’accés per ser bomber voluntari i ser bomber funcionari

Enguany i després de 7 anys torna a haver-hi oposicions a bomber funcionari. Paral·lelament també està en procés una convocatòria per entrar a bomber voluntari. És a dir, que Bombers de la Generalitat amplia la plantilla, tant de funcionaris com de voluntaris.

En una emergència, les tasques, funcions i serveis d’un bomber voluntari són les mateixes que les d’un bomber funcionari. En una emergència, les tasques, funcions i serveis d’un bomber funcionari són les mateixes que les d’un bomber voluntari. Ras i curt, bombers funcionaris i voluntaris fan les mateixes tasques. I si fan les mateixes tasques, com és que el procés de selecció és diferent?

Bombers funcionaris:
- Exercici aptitudinal basat en un tests psicotècnics i un exercici de coneixements, en relació a un temari de 21 temes.
- Prova física que consisteix en 5 exercicis: Cursa de llançadora, Circuit d'agilitat, Exercici aquàtic, Pressió sobre banc, Pujada de corda
- prova de conducció de vehicles pesants
- prova d’avaluació psicològica
- proves mèdiques
- prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana


Bomber voluntaris:
- Exercici de coneixements, en relació a un temari de 14 temes, basat en un temari publicat.
- Prova física que consisteix en 5 exercicis: Cursa de llançadora, Circuit d'agilitat, Exercici aquàtic, Pressió sobre banc, Pujada de corda
- NO hi ha prova de conducció de vehicles pesants.
- prova d’avaluació psicològica
- proves mèdiques
- NO hi ha prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana.


Diferències:

Desconec si està previst que per ser bomber voluntari, es faci un exercici aptitudinal. En cas que finalment no se’n faci (ja que fins ara no es feia cap exercici d’aquest tipus), voldrà dir que les capacitats aptitudinals no importen per ser bomber voluntari, llavors perquè si importen per ser bomber funcionari? No fan uns i altres la mateixa feina?

Per ser bomber voluntari el temari a estudiar és de 14 temes, enlloc de 21. Cal dir que hi ha algun tema legislatiu que només afecta als funcionaris i és lògic que no es demani per ser bomber voluntari, però tot i així s’obvia, entre d’altres, l’Estatut de Catalunya, la prevenció i protecció contra incendis, mobilització i immobilització de pacients traumàtics, geografia física, coneixement del territori de Catalunya, i algunes qüestions relacionades amb mecànica de vehicles, física, química, construcció, etc... Com és que doncs, que uns han de saber 14 temes i els altres 21? No fan uns i altres la mateixa feina? Mateixa feina, mateixos coneixements. Ah! I ja no parlem una vegada que s’hagi aprovat la convocatòria i es faci el curs a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Fins ara les hores lectives del curs per bombers funcionari: 700 hores lectives. Bomber voluntari: curs de 208 hores. Tot i així, ara el curs de bombers voluntaris, serà de 550 hores. La diferència ha disminuït, però encara existeix. Malgrat tot, també sembla ser que tots dos col·lectius una vegada aprovin el curs tindran el títol homologat del Grau mitjà d'emergències i protecció civil.

Per accedir a bomber voluntari, malgrat tenir 14 temes, un dels aspectes positius, és que aquest temari està desenvolupat ja que existeix una guia d’estudis oficial, i el que no surti allà, no caldrà estudiar-ho. En canvi, l’opositor a funcionari, a més de tenir 21 temes, s’ha de buscar la vida per tenir els apunts, ja que no enlloc estan publicats de manera oficial. No fan uns i altres la mateixa feina? Mateixa feina, mateixes oportunitats.

Per ser bomber voluntari, els exercicis físics són diferents en alguns aspectes que per accedir a bomber funcionari. En la cursa de llançadora, la famosa “cuorse navette”, els bàrems de puntuació son diferents. Així per exemple, 12 paliers, equival a una nota de 8’5 homes i 10 dones, per l’accés a bomber voluntari, i una nota de 6’5 homes i 8’5 dones per accedir a bomber funcionari. El circuit d’agilitat té diferències de recorregut i per tant de dificultat i també de puntuació. La prova aquàtica té un recorregut de 25 m dividit en quatre zones per ser bomber funcionari i un recorregut de 50 metres per accedir a bomber voluntari. L’exercici de pressió sobre banc, el pes pels voluntaris és de 40 kg-homes, i 30kg-homes per dones i pels funcionaris 60kg-homes  i 50kg-dones. I en la prova de la corda, malgrat que la marca a assolir és la mateixa, per accedir a bomber voluntari es disposa de dos intents i per ser bomber funcionari, només un. Així doncs, perquè aquestes diferències en la prova física? Uns han d’estar més preparats que els altres? No fan uns i altres la mateixa feina? Mateixa feina, mateixes proves físiques.

Per ser bomber voluntari, no cal fer la prova de conducció de vehicles pesants. És més, no cal tenir com a requisit el carnet C. Bé, en honor a la veritat, tens 5 anys per poder-lo tenir si accedeixes a ser bomber voluntari. 5 anys!! Sincerament no ho entenc. No entenc com un bomber voluntari no hagi de tenir el carnet de conduir de la categoria C per poder conduir el camió del seu parc. Tenir-lo és una condició vital, tant per la seva pròpia seguretat com la dels seus companys i la ciutadania. És il·lògic i irresponsable que un bomber no tingui com a requisit mínim saber conduir el seu propi camió. No fan uns i altres la mateixa feina? Mateixa feina, mateix permís de conduir.

Per fer de bomber voluntari no hi ha una prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana. El pitjor però, és que ni tant sols és exigible el Certificat de nivell B2 de llengua catalana per ser bomber voluntari. Quin poc respecte per la llengua catalana. És inadmissible que no es demani als bombers voluntaris el mateix nivell de català que es demana als bombers funcionaris. No vivim tots a Catalunya? No fan uns i altres la mateixa feina? No ens hem de comunicar tots amb la mateixa llengua? Mateixa feina, mateix nivell de català.

En resum, mateixa feina, mateixos requisits per entrar. 

Les coses no passen soles ni perquè si: sindicats de bombers, comandaments i la direcció de bombers i el consell de bomber voluntaris, amb el beneplàcit de l'associació de bombers voluntaris, perpetuen aquestes diferències. I ara si voleu, em critiqueu a mi.

pd: Cal dir però, que hi ha gent que des del consell de bombers voluntaris que ha lluitat molt per la millora de les proves d'accés a bomber voluntari, que s'han eliminat coses que feien l'accés una pràctica d'endollisme, i que ara les proves són igualitàries per a tothom, i s'assemblen molt a les de funcionaris. Tot i així, des del meu punt de vista, jo ho trobo insuficient.