dimecres, 23 de gener de 2013

S'està incomplint la llei!!


Si agafem la legislació vigent, pel que fa als bombers voluntaris, i molt especialment, el Decret 246/1996, de 5 de juliol, que aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, veurem que hi ha una sèrie d’articles que actualment s’estan incomplint i que per tant, el Departament d’Interior i la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, haurien de revertir aquesta situació, si no volen ser acusats de negligència i de no complir amb la llei.

Veiem els aspectes més rellevants d’aquest incompliment:

Pel que fa al personal, hi ha molts, molts bombers voluntaris, que no compleixen amb l’article 13.2 i per tant, haurien d’anar al carrer, especialment el punt b): “Per haver faltat per tres vegades en un mateix any a les pràctiques obligatòries, a les reunions del personal convocades o a qualsevol  altra activitat pròpia del respectiu parc, sense causa justificada”.  Cal tenir seriositat i compromís. Hem de tenir present que un dels acords presos entre el Director General i els representants dels bombers voluntaris, en la famosa reunió a Gelida, després del fets de Rasquera, era la depuració del personal que no acompleixi els criteris operatius com a Bomber Voluntari. Un acord que sembla paper mullat...

Pel que fa a la roba i vestuari, s’està incomplint l’article 16.1, b) i c) (renovar els uniformes en cas de dany, pèrdua o desgast). Molts bombers voluntaris no reben un nou uniformi o equipament de vestuari, quan aquest s’ha perdut o desgastat. I en una feina, on la pròpia protecció és vital per la teva seguretat, és vergonyós no poder uniformar-te. 

Pel que fa a les compensacions econòmiques, tots sabem que hi ha un abús.  Segons l’article 17.bis 4: Correspon el control de la correcta aplicació del  procediment regulat en  aquest decret als comandaments de la respectiva regió. Per tant, malauradament, molts caps de regió, son còmplices d’aquest abús, i haurien de vetllar per la correcta aplicació de les hores que fa cada bomber voluntari. 

Pel que fa a la formació, s’està incomplint l’article 29.2: “La formació a què tenen dret els bombers voluntaris és la de capacitació per a les funcions següents: bàsica de bomber, de caporal, de sergent i d'oficial. Tenen a més  dret a formació permanent i de perfeccionament”.  Els bombers voluntaris, fa anys i panys, que no rebem formació ni de caporal, ni de sergent, ni d'oficial, més que res, perquè tampoc es convoquen places d’aquest tipus. A més, a més, les places ofertes per formació permanent i de perfeccionament són algunes vegades escasses i no tothom pot accedir a la formació necessària i mínima que hauria de tenir un bomber voluntari.

Pel que fa a les categories, l’article 33.1 diu que “El cos de bombers voluntaris de la Generalitat s'ordena jeràrquicament en les  següents categories, de major a menor:  Oficial, Sergent, Caporal i Bomber". Els caporals bombers voluntaris es poden comptar amb les mans, i els sergents i oficials són cap ni un. És inadmissible que els bombers voluntaris, no tinguem els comandaments que marca la llei. És inadmissible que faci uns 15 anys que no hi hagi cap convocatòria per la categoria de caporal, i que per tant, no se’n pugui fer de cap altre.   

Pel que fa a les funcions del cap de Parc, segons l’article 41, jo entenc que a més de ser un gestor administratiu del parc, té funcions de comandament. Això implica que, malgrat que actualment no s’està incomplint res, moralment s’hauria de canviar el procediment d’escollir el cap de parc, i que aquest hauria de tenir uns requisits mínims en titulació, formació i experiència, de la mateixa manera que s’exigeix als bombers professionals. Mateixa feina, mateixa responsabilitat, mateixa formació i mateixos requisits. El cap de parc, no hauria de ser el més simpàtic, sinó el més ben preparat i això actualment no passa.

I una darrera qüestió. Segons l’article 5.3, cada any ha d’haver-hi una convocatòria de bombers voluntaris…Esperem amb candeletes la convocatòria del 2013.

I sobretot que aquesta nova convocatòria sigui amb les mateixes exigències que pels bombers professionals. Mateixa feina, mateixa responsabilitat, mateixa formació i mateixos requisits.

Això només és el que NO s’està fent. En un altre article, ja diré el que s’hauria de fer i no estar contemplat o s’ha de canviar, per un bon funcionament dels bombers voluntaris. Recordo que en el mes de maig, Felip Puig, va dir que “el departament d’Interior elaborarà en els propers mesos un nou reglament de Bombers Voluntaris que comptarà amb les opinions i la participació dels membres d’aquest col·lectiu”. Suposo que va dir, “mesos” i no “anys”, perquè al pas que anem, aquesta promesa passarà al calaix de les promeses incomplertes dels consellers d’interior.

El nou reglament hauria de tenir present que cal modificar l’accés als bombers voluntaris i els caps de parc, per fer-ho més competent, que caldria ser agents de l’autoritat, que caldria tenir una assegurança digna, que hauria d’estar contemplada la vigilància de la salut, que el curs bàsic i tota la formació, hauria de ser igual que els professionals...uf!! En resum: mateixa feina, mateixa responsabilitat, mateixa formació, mateixos requisits, mateixa seguretat, mateixa assistència.


2 comentaris:

  1. Hola, Marc.
    També soc voluntari .. fa una pila d'anys.
    Estic d'acrod amb el que dius, però ... crec que t'equivoques de "culpable". Moltes de les coses que dius es fan per que els "voluntaris" així les hem volgut! No tots, però si aquells que "remenen les cireres".

    ResponElimina
  2. Hola, tens raó, per això és responsabilitat de tots fer dels bombers voluntaris un cos excel·lent i eficient.

    ResponElimina